Hypocrea jecorina kültürlerinde B-galaktozidaz indüksiyonu ve çeşitli parametrelere göre optimizasyonu


PEKSEL A., Altaş N., Arısan-Ataç İ.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 01 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes