Titanyum(IV)oksitin Elektrokimyasal Olarak Üretilmesi ve Bazı Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi


Keskin A. V., Gençten M., Güneş S., Şahin Y.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2019, pp.331

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.331
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Titanyum(IV)oksit (TiO2) esaslı nanomalzemeler başta fotokatalitik uygulamalar olmak üzere

enerji depolama sistemleri, güneş hücreleri gibi yenilenebilir enerji üretim sistemleri, sensör sistemleri ve

biyomedikal sistemler gibi birçok farklı alanda kullanım alanı bulabilmektedir [1]. Hali hazırda sol-jel

yöntemi, hidrotermal yöntem, kimyasal buhar biriktirme yöntemi ve titanyumun direkt oksidasyonu ile

üretilebilen TiO2 esaslı nanomalzemelerin üretiminde, elektrokimyasal yöntemler, sundukları düşük

maliyet, çevre dostu olmaları, yüksek sıcaklık gerektirmemeleri ve üretilen filmin kalınlığının

ayarlanmasına olanak sağlamaları gibi sebeplerle son yıllarda önemli bir üretim metodu olarak karşımıza

çıkmaktadırlar [2, 3].

Bu çalışmada dönüşümlü voltametri yöntemi kullanılarak TiO2 nanomalzemelerin üretimi

elektrokimyasal olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). TiO2’nin oluşumuyla birlikte kalem ucu grafit

elektrotun yüzey morfolojisinde meydana gelen değişim taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak

incelenmiştir. Elektrot yüzeyinde TiO2 nanomalzemelerin oluşumu ise SEM-EDS ve XRD analizleri ile

belirlenmiştir. Elde edilen TiO2 elektrotların elektrokimyasal davranışları elektrokimyasal empedans

spektroskopisi (EIS) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elektrot yüzeyinde TiO2 oluşumu ile birlikte

hareketli iyonların elektrot yüzeyine olan difüzyonunun arttığı belirlenmiştir.