Fransızca-Osmanlıca Atasözleri Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir inceleme


KARADAĞ A. B. , Bozkurt E.

IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ, 01 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text