Gelenek ve modernlik arasında bir eğitimci: Satı Bey ve Fenn-i Terbiye Adlı eseriüzerine bir inceleme


GÜNDÜZ M.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic, 2010 (Peer-Reviewed Journal)