Performance analysis of virtual noise based cooperative communication systems


Creative Commons License

Ayhan Y. E. , Karabulut M. A. , İlhan H.

IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Turkey, 5 - 07 October 2020, pp.1-4

Abstract

Cooperative communication systems are wireless communication systems in which the source/sources communicate with a destination via relay/relays. In this study, the effect of optimum power distribution is investigated for decode and forward (DF) based cooperative transmission technique. The results of the equal power allocation (EPA) and optimum power allocation (OPA) coefficients are compared. Both theoretical and simulation results show that the proposed system provides better bit error rate (BER) with the application of power allocation. In this system which uses binary phase shift keying (BPSK) modulation, it is shown that full diversity gain is obtained with numerical and theoretical results obtained over Rayleigh channels.

İşbirlikli iletişim sistemleri, kaynağın/kaynakların bir hedef ile röle/röleler aracılığıyla iletişim kurduğu kablosuz iletişim sistemleridir. Bu çalışmada, çöz ve ilet (decode and forward, DF) tabanlı işbirlikli iletim tekniği için, optimum güç paylaşmının etkisi incelenmiştir. Eşit güç paylaşımı (equal power allocation, EPA) sonuçlarıyla, optimum güç paylaşımı (optimum power allocation, OPA) katsayılarının performansları karşılaştırılmıştır. Hem teorik hem de simülasyon sonuçları, güç paylaşımı uygulaması ile, önerilen sistemin daha iyi bit hata oranını (bit error rate, BER) sağladığını göstermektedir. İkili faz kaydırma anahtarlama (binary phase shift keying, BPSK) modülasyonu kullanan bu sistemde, Rayleigh  kanalları üzerinden elde edilen sayısal ve teorik sonuçlarla tam çeşitlilik kazancının elde edildiği gösterilmiştir.