Yeni Schiff Bazı Ligandı ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Mesomorfik Özellikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi


BİLGİN ERAN B.

XXV. Ulusal Kimya Kongresi, 01 June 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes