BIR HALKLA ILIŞKILER ARACI OLARAK “BASIN BÜLTENİ”. NASIL HAZIRLANIR? HALKLA İLIŞKILER MESLEĞINDE BASIN BÜLTENI.


Bilsel Ç., Sandıkcıoğlu A. Z.

Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) Ankara Üniversitesi, vol.6, no.1, pp.89-90, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Information and communication method used most commonly in public relations practices events, strategies, thoughts and events related to press releases, people or , are news-worthy written texts. Through press releases, press officers, institutions can more easily track their events and improve on news-worthy developments You can go. Because of this, newspapers, magazines and televisions are made every day with countless press releases. the bombardment is held. Hundreds of press advisors, communicators and public relations employees, the media send countless press releases every day and use press releases in some way It awaits. A well-planned, prepared and shared press release, goals with It gives a very high effect to the kittles. Any product advertisements in a newspaper or more than the advertisement, publication of the news of the same newspaper of the product and even the material to the columnist is influential on the consumer. In this study, the success of the press bulletins due to the publication of the large content and formal the answer to the question as to which features should be prepared according to the direction will be sought. Beyond on the one hand, traditionally only public relations, The location of press releases is much less costly and can be used much more effectively with online press newsletters. As well as large corporations, it is very cost effective for small entrepreneurs reaching too many people is no longer a dream come true with online press releases there has been a viable commercial and marketing channel. Press releases now include bloggers, and financial analysts, employees, customers, shareholders, industry experts and investors is the target audience for the activities of the associations. In this context news outside traditional media For these new online channels like portals, blogs, social media networks, corporate websites what is important to pay attention to in the press releases to be prepared Gain. 

Halkla ilişkiler uygulamaları içinde en yaygın biçimde kullanılan bilgilendirme ve iletişim yöntemi olan basın bültenleri, kişiler ya da kurumlarla ilgili etkinlikleri, stratejileri, düşünceleri ve olayları içeren, haber değeri taşıyan yazılı metinlerdir. Basın bültenleri sayesinde basın görevlileri, kurumun etkinliklerini daha kolay izleyebilmekte ve haber değeri olan gelişmeleri değerlendirme yoluna gidebilmektedir. Bu yüzden gazeteler, dergiler ve televizyonlar her gün sayısız basın bülteniyle adeta bombardımana tutulmaktadır. Yüzlerce basın danışmanı, iletişimci ve Halkla İlişkiler çalışanı, medyaya her gün sayısız basın bülteni göndermekte ve basın bültenlerinin bir şekilde kullanılmasını beklemektedir. Doğru planlanmış, hazırlanmış ve paylaşılmış bir basın bülteni, neticeleriyle hedef kitlede oldukça yüksek etki sağlamaktadır. Bir gazetede yer alan herhangi bir ürünün reklamı veya ilanından fazla, o ürünün aynı gazetede haberinin yayınlanması ve hatta köşe yazarına malzeme olması tüketici üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada başarısı büyük oranda yayınlanmasına bağlı olan basın bültenlerinin içerik ve biçimsel yönden hangi özelliklere uygun olarak hazırlanması gerektiği sorusunun cevabı aranacaktır. Öte yandan eskiden sadece halkla ilişkiler firmaları aracılığı ile büyük şirketlerin kullanabildiği geleneksel basın bültenleri yerini çok daha az maliyetli ve çok daha efektif kullanılabilecek online basın bültenlerine bırakmaktadır. Büyük şirketlerin yanı sıra, küçük girişimciler için çok düşük maliyetlerle çok fazla insana ulaşmak artık online basın bültenleri ile birlikte hayal olmaktan çıkıp, çok rahat uygulanabilir bir reklam ve pazarlama kanalı olmuştur. Basın bültenlerinde artık bloggerlar, sektörel ve finansal analistler, çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, sektör uzmanları ve yatırımcılar da halkla ilişkiler faaliyetleri için hedef kitle konumundadır. Bu bağlamda geleneksel medya dışındaki haber portalları, bloglar, sosyal medya ağları, kurum web siteleri gibi bu yeni online mecralar için hazırlanacak basın bültenlerinde nelere dikkat etmek gerektiği de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.