Mesogenik DodesiloksiMetilbutoksiFenilİminoMetilFenol ün Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografisi İle Belirlenmesi


BİLGİN ERAN B.

01 March 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes