Redhouse Kartlarındaki Türkçe Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme


AYTAN T., BİLGİÇ B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Dergisi, vol.2, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)