Toplum, Bellek ve Mekanın Kimliği Üzerinden Beşiktaş Kültür Mirası Okuması


Dikçınar Sel B. , Aydın E.

4th International Conference on Contemporary Architecture and Urbanism, Antalya, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.172-181

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.38027/iccaua2021tr0046n23
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.172-181
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günlük hayatta mekân deneyimi sırasında fiziksel çevrenin birey ve toplum için ifade ettiği anlamının sürekli olarak değişmesi mekânsal algıyı kültürel değerlerden uzaklaştırmaktadır. Değerli/önemli algısının mekân-toplum-kültür etkileşiminden kopuk fizik mekân ögelerine dair oluşması yere bağlılık durumunun değişmesine sebep olarak kültür mirası değerlerinin korunmasına olumsuz etki etmektedir. Başka bir deyişle mekân ve toplum arasındaki ilişkide fiziksel çevrenin bir parçası olan kültürel değerlerin anlamının yitirilmesiyle kültür mirası değerlerinin korunma sorununu artırmaktadır. Bu bağlamda uzun yıllardır yerleşim görmekte olan ve farklı kültürlere dair izler taşıyan Beşiktaş’ta teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak mekân ve birey arasındaki ilişkinin farklılaşması sonucu mekân deneyimi sırasında kültürel değerlerle kurulan etkileşim gittikçe azalmaktadır. Bu çalışmada açık uçlu ve beşli likert ölçekli soruların yer aldığı anketler aracılığıyla, Beşiktaş’ın günlük kullanıcılarının mekânla kurdukları etkileşim üzerinden yere bağlılık durumları incelenmektedir. Araştırmanın amacı, Beşiktaş’ta kültür mirası değerlerinin toplum ve mekân ilişkisi bağlamında irdelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Mekânsal Algı; Yere Bağlılık; Kültürel Miras Ögeler