Sağlık Çalışanlarının Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcıları: Özsaygı ve Başa Çıkma Araştırması


Eryılmaz A., Şiraz M. F., Yılbaş B.

Psikoloji ve Psikiyatride Güncel Araştırma ve İncelemeler Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, vol.2, no.2, pp.98-111, 2022 (Peer-Reviewed Journal)