The Impact of Forbush Decreases Resulting from Geomagnetic Storms During the 24th Solar Cycle on Surface Temperature in the Antartica Dome C Region


Dedeoğlu Öz M., Can Z.

7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2023, pp.6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract


'.'0/#8$#"A%#/.1BC4"'0#/.10D"*"D"0#"././51)*/0A#/.1BC
$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1:D80"7&90D8#".3030
G/.2#1"4."#".30">/(#1&1.)/./7A.%/&/<<HI<,J$/.3-#".3/./510&/80"7
K"4.3%3>'?)0L/D".K"2#"7"0'.'0/#8$#"A%#/.14"'0#/.10D"*"D"0#"././51
)*/0A#/.1$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1010:
0$/.F2/'%"9#D"53030?".?8*80&"2351L/2#1(/"$2353/./7A.1#/L/2A.'*%32
1710#/.104/.?/5?'0#/.13#"?/2102)$)6>9#D"53&"2385$/$%'5G".30&).)%)/./510&/23
3#3723?3D95$".%"23K300$/.F2/M&/23>/510K&"(".33#"'.>)5-8787851./510&/23
>/510K&"(".&"(3732#32#".321?/5#/016/./#/.10&/232'."#/5?'0/>/21#/L/2A.'*%32
1710/21519#K8%#".34"D"*"D"0#"././51./-/$51*#12#/./3#37230: 4"4".3
$/>/010&//#10/0D80"7.8*D/.16/./%"$."#".34"N"'%/0?"F2/2F43$"30&"25#".33#"
>3.#"7F.3#"L"2F'.'0/#8$#"A%#/.1BC4"'0#/.10D"*"D"0#"././51)*/0A#/.1BC
$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1:D80"7&90D8#".3030
G/.2#1"4."#".30">/(#1&1.)/./7A.%/&/<<HI<,J$/.3-#".3/./510&/80"7
K"4.3%3>'?)0L/D".K"2#"7"0'.'0/#8$#"A%#/.14"'0#/.10D"*"D"0#"././51
)*/0A#/.1$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1010:
0$/.F2/'%"9#D"53030?".?8*80&"2351L/2#1(/"$2353/./7A.1#/L/2A.'*%32
1710#/.104/.?/5?'0#/.13#"?/2102)$)6>9#D"53&"2385$/$%'5G".30&).)%)/./510&/23
3#3723?3D95$".%"23K300$/.F2/M&/23>/510K&"(".33#"'.>)5-8787851./510&/23
>/510K&"(".&"(3732#32#".321?/5#/016/./#/.10&/232'."#/5?'0/>/21#/L/2A.'*%32
1710/21519#K8%#".34"D"*"D"0#"././51./-/$51*#12#/./3#37230: 4"4".3
$/>/010&//#10/0D80"7.8*D/.16/./%"$."#".34"N"'%/0?"F2/2F43$"30&"25#".33#"
>3.#"7F.3#"L"2F

Koronal Kütle Atımları (CME) ve onların gezegenler arası uzantıları (ICME) tarafından tetiklenen tekrarlanmayan Forbush Düşüşü olayları, güneş döngülerinin farklı evrelerine bağlıdır. Bu araştırmada 2008-2019 tarihleri arasında 24. Güneş çevrimi boyunca  gerçekleşen Koronal Kütle Atımları ve onların gezegenler arası uzantıları tarafından tetiklenen tekrarlanmayan Forbush Düşüşü olaylarının, Antartika Dome C Bölgesinin yeryüzündeki sıcaklığa etkisi araştırılacaktır. Kozmik ışınların varyasyonları ile yakın kutup bölgesideki üst atmosferin durumu arasındaki ilişkiyi göstermek için Antartika’daki basınç değeri ile Forbush Düşüşü sırasındaki basınç değer değişiklikleri kıyaslanıp aralarındaki korelasyona bakılacaktır.Kozmik ışın akısı ölçümleri ve gezegenler arası rahatsızlıklara ilişkin,  İZMİRAN ve  OMNI veri tabanında alınan güneş rüzgarı parametreleri ve jeomanyetik aktivite indeksleri ile birleştirilecektir.

'.'0/#8$#"A%#/.1BC4"'0#/.10D"*"D"0#"././51)*/0A#/.1BC
$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1:D80"7&90D8#".3030
G/.2#1"4."#".30">/(#1&1.)/./7A.%/&/<<HI<,J$/.3-#".3/./510&/80"7
K"4.3%3>'?)0L/D".K"2#"7"0'.'0/#8$#"A%#/.14"'0#/.10D"*"D"0#"././51
)*/0A#/.1$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1010:
0$/.F2/'%"9#D"53030?".?8*80&"2351L/2#1(/"$2353/./7A.1#/L/2A.'*%32
1710#/.104/.?/5?'0#/.13#"?/2102)$)6>9#D"53&"2385$/$%'5G".30&).)%)/./510&/23
3#3723?3D95$".%"23K300$/.F2/M&/23>/510K&"(".33#"'.>)5-8787851./510&/23
>/510K&"(".&"(3732#32#".321?/5#/016/./#/.10&/232'."#/5?'0/>/21#/L/2A.'*%32
1710/21519#K8%#".34"D"*"D"0#"././51./-/$51*#12#/./3#37230: 4"4".3
$/>/010&//#10/0D80"7.8*D/.16/./%"$."#".34"N"'%/0?"F2/2F43$"30&"25#".33#"
>3.#"7F.3#"L"2F'.'0/#8$#"A%#/.1BC4"'0#/.10D"*"D"0#"././51)*/0A#/.1BC
$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1:D80"7&90D8#".3030
G/.2#1"4."#".30">/(#1&1.)/./7A.%/&/<<HI<,J$/.3-#".3/./510&/80"7
K"4.3%3>'?)0L/D".K"2#"7"0'.'0/#8$#"A%#/.14"'0#/.10D"*"D"0#"././51
)*/0A#/.1$/./E0&/0$"F2#"0"0$"2./.#/0%/?/0'.>)5-87878'#/?#/.1010:
0$/.F2/'%"9#D"53030?".?8*80&"2351L/2#1(/"$2353/./7A.1#/L/2A.'*%32
1710#/.104/.?/5?'0#/.13#"?/2102)$)6>9#D"53&"2385$/$%'5G".30&).)%)/./510&/23
3#3723?3D95$".%"23K300$/.F2/M&/23>/510K&"(".33#"'.>)5-8787851./510&/23
>/510K&"(".&"(3732#32#".321?/5#/016/./#/.10&/232'."#/5?'0/>/21#/L/2A.'*%32
1710/21519#K8%#".34"D"*"D"0#"././51./-/$51*#12#/./3#37230: 4"4".3
$/>/010&//#10/0D80"7.8*D/.16/./%"$."#".34"N"'%/0?"F2/2F43$"30&"25#".33#"
>3.#"7F.3#"L"2F