MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Yardım M. S., Okubay M.

Engineering Sciences (NWSAENS), vol.11, pp.73-82, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Engineering Sciences (NWSAENS)
  • Page Numbers: pp.73-82
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this paper, the suitability of the combined using of waste marble in highway pavement as both aggregate and filler materials, and limestone which is the main component of the bituminous hot mixes was investigated. For this purpose, firstly, performances of standard binder and superpave binder tests were carried out, and then physical properties of aggregates were determined. At last, optimum bitumen contents were determined for each mixture. Marshall Stability, flow and retained Marshall stability tests were utilized for all samples and results from these tests were analyzed. Finally, analysis of results has revealed that stability properties of waste of idle marble have provided the limit values of the specifications.

Keywords: Bituminous Hot Mix, Aggregate, Marble, Waste, Stability

Bu çalışmada; karayolu üst yapısında bitümlü sıcak karışımlarda (BSK) mermer atıklarının hem agrega hem de filler malzeme olarak BSK’nın temel agrega hammaddesi olan kalker ile kombine halde kullanımının uygunluğu araştırılmıştır. Çalışma içerisinde deneylerde kullanılacak olan bitüm üzerinde standart bağlayıcı ve Superpave bağlayıcı performans deneyleri yapılmış, agregaların fiziksel özellikleri belirlenmiş ve her bir karışım türünün optimum bitüm içeriği, Marshall yöntemine göre tespit edilmiştir. Hazırlanan numuneler üzerinde; Marshall stabilite ve akma deneyi ve kalıcı Marshall stabilitesi deneyi yapılarak sonuçları analiz edilmiştir. Çalışma neticesinde, atıl halde depolanan mermer atıklarının stabilite özelliklerinin, şartnamelerin limit değerlerini sağladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitümlü Sıcak Karışım, Agrega, Mermer, Atık, Stabilite