DOĞAL ALANLARIN KORUNMASINDA DÜNYADAKİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE PRATİĞİ: ÇELİŞKİLER - SORUNLAR


Dinçer İ. S.

in: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a Armağan, Deniz Mazlum,Umut Almaç,Esra Kudde, Editor, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, pp.543-560, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: TMMOB Mimarlar Odası
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.543-560
  • Editors: Deniz Mazlum,Umut Almaç,Esra Kudde, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

DOĞAL ALANLARIN KORUNMASINDA DÜNYADAKİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE PRATİĞİ: ÇELİŞKİLER - SORUNLAR

İclal DİNÇER

Bu makale, doğal alanların korunmasında yaşanan sorunlar ekseninde dünyadaki koruma yaklaşımları ile Türkiye pratiğini karşılıklı olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken ilk bölümdeki ana vurgu, neoliberal politikaların özelleştirme, ticarileştirme, kuralsızlaştırma, yeniden kural oluşturma uygulamalarının doğal alanlar üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler olacaktır. İkinci başlıkta, doğal alanların korunması konusunda dünyadaki uzman kurumların 2000’li yıllarda geliştirdikleri genel yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Yazının üçüncü bölümü, Türkiye pratiğine bu çerçevede bakmaktadır ve doğal alanların neoliberalleştirilmesi politikalarının uygulamaya yansıdığı iki çarpıcı örnek üzerine odaklanılmaktadır.