Çevirinin Teknolojikleşmesi Bağlamında İnsan Çevirmenin Rollerini Yeniden Düşünmek: Çevirmen Eğitiminde Teknik Metin Yazarlığı


Creative Commons License

ALİMEN N., ÖNER BULUT S.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.15, no.3, pp.1047-1062, 2020 (Peer-Reviewed Journal)