Stephen Macedo'da Liberal Erdem Sorunu


Taşgetiren Ç.

SADAB 10th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.142-148

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.142-148
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Bir siyasi ideoloji olarak liberalizm bireyi ve bireyin özgürlüğünü esas almış, bu özgürlüğü ihlal etme potansiyeli taşıyan ortak iyi tasavvurlarına karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkış bütün ortak iyiler karşısında mesafeli duran nötr devlet anlayışını doğurmuştur. Devletin muayyen bir iyi anlayışını benimsemesinin onu kabul etmeyenler üzerinde baskı oluşturacağı düşünülmüştür. Ancak ortak iyilere olan bu mesafeli tavır liberalizmin değerden yoksun bir ideoloji olduğu şeklinde değerlendirilmesine yol açmıştır. Ancak buna liberal çizgideki düşünürlerden tepki gelmiştir. Stephen Macedo bunlardan biridir. Macedo, nötrlük yaklaşımına karşı çıkarak liberal toplumun da erdemleri olduğunu savunmuştur. Bu çalışmada Macedo’nun tezinden hareketle “erdem” tasavvurunun liberal siyasi teori çerçevesindeki yeri tartışılmıştır.