2,4-Diklorofenoksiasetik Asit Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Karakterizasyonu, in vitro Salınımı ve Yonca Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Biyokütleye Etkisinin İncelenmesi


Poyraz F. Ş. , Caner E., Erişen S. , Derman S. , Arasoğlu T. , Mansuroğlu B. , ...More

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey