Ürün Yenilik Yeteneği ile Firma Performansı Arasındaki İlişkide İş Birlikçi İnovasyon Ağlarının Aracılık Rolü


ÇEMBERCİ M., Canbul A.

11th International Management and Social Sciences Conference, 11 March 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes