Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 Decorative Window Glass From Some Ottoman Tombs In Istanbul, 21st International Congress Of The Association For The History Of Glass (AIHV21)

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

  • 2018 Kültürel Miras Çalıştayı - Kültürel Mirası Taşıyanlar: Ustalık Kavramı ve Ustalar, "Geçmiş-Bugün ve Gelecek İlişkisinde Ustalık Kavramı ve Ustalar"

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye