ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED OPTIMIZATION STUDIES STAFF (AI-BOSS)

Artificial Intelligence Based Optimization Studies Staff (AI-BOSS)  araştırma grubu, imalat, finans, tarım, lojistik, enerji, hizmet, vb. gibi çok çeşitli endüstrilerde karşılaşılan, özellikle maliyet ve zaman minimizasyonu odaklı optimizasyon problemlerine, Endüstri 4.0 ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimi doğrultusunda yaklaşımlarda bulunarak gerçekçi, yenilikçi ve işlevsel çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

AI-BOSS araştırma grubumuzun çalışmalarını takip eden, katılım gösteren, katkıda bulunan ve destekleyen tüm araştırmacı, öğrenci ve kurumlara saygılarımızla.