About

.Grubumuzda kanser araştırmalarında kullanılmak üzere ftalosiyanin molekülleri tasarlanmaktadır.