About


Grubumuzda kanser araştırmalarında kullanılmak üzere ftalosiyanin molekülleri tasarlanmaktadır.