Intellectual Properties

INFLUENZA A ENFEKSİYONU TANISI İÇİN (M2E) PEPTİDİNE SPESİFİK IGY ANTİKORUNA DAYALI BİR HIZLI TANI KİTİ

Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, The Invention Recourse Number: 11593 , Standard Registration, 2019, Pending / Applied

"Influenza A Virüsünün Tüm Suşları İçin Tedavi ve Koruma Özelliğine Sahip Immunoglobulin Y Antikorlarına Dayalı Sprey Formülasyonu"

Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, Standard Registration, 2018

Alzheimer Hastalığında Kullanılacak Teranostik Fe3O4@Au Core/Shell Nanopartiküller

Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, Standard Registration, 2017

Bir Nanoemülsiyon Bileşimi ve Bunun Üretimi

Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, The Invention Recourse Number: 11111 , 2017, Pending / Applied

Bir Nano Emülsiyon Bileşimi ve Bunun Üretim Yöntemi

Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, Standard Registration, 2017

INFLUENZA A VİRÜSÜNÜN TÜM SUŞLARI İÇİN TEDAVİ VE KORUMA ÖZELLİĞİNE SAHİP IMMUNOGLOBULİN Y ANTİKORLARINA DAYALI SPREY FORMÜLASYONU

Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, The Invention Recourse Number: 11111 , Standard Registration, 2017, Pending / Applied