Projects

Anti-Sars-CoV-2 IgY Antikorlarının Üretimi, Profilaktik Özellikli Formülasyonların Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues Sustainable Development

Fenolik Kompleks İçeren Terapotik Nanopartiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Nanoemülsiyon Dozaj Formunda Kozmesötik Formülasyon Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

BOR BİLEŞİĞİ İÇEREN KONTROLLÜ SALIM SiSTEMİNE DAYALI YENi NESİL GÜBRE GELİŞTİRİLMESİ

Kılınç Y. (Executive)
TUBITAK Project, 2021 - 2023 Sustainable Development

Bitkisel İçerikli Yaşlanma Karşıtı Nanoformülasyon Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Gypsophila eriocalyx İçeren Fitoterapötik Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Osteoporoz Üzerine Etkisinin In vitro ve In silico Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2022

Diş Çürüğü Profilaksisinde Kullanılmak Üzere Fitoterapötik Özellikli Nanopartikül Dozaj Formunda Formülasyon Geliştirilmesi, Etkinliğinin İn Silico ve İn Vitro Yöntemlerle İncelenmesi

Kılınç Y. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Akciğer Enfeksiyonuna Neden Olan Patojenler Üzerinde Etkili Fito-Terapötik Nanoformülasyon Geliştirilmesi ve İn Vitro Etkinliğinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2021 - 2022 Sustainable Development

Diş Çürüklerinin Önlenmesinde Kullanılmak Üzere Çay Ağacı Yağı İçeren Nanoformülasyon Üretimi ve İn Vitro Etkinliğinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2021 - 2022 Sustainable Development

SAÇ BEYAZLAMASI PROBLEMİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİTKİSEL İÇERİKLİ NANOEMÜLSİYONLARIN GELİŞTİRİLMESİ, İN VİVO ETKİNLİĞİNİN VE GÜVENLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kılınç Y. (Executive)
TUBITAK Project, 2017 - 2022

Defne (Laurus nobilis L.) Meyve ve Yapraklarından Yüksek Katma Değerli, Standardize Kozmetik Hammaddeler ve Ürün Elde Edilmesi

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2019 - 2021

Vitiligo Hastalığının Tedavisine Yönelik Piperin Nanoemülsiyonlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve İn vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Influenza A Enfeksiyonu Tanısı İçin (M2e) Peptidine Spesifik IgY Antikoruna Dayalı İmmunokromatografi Yöntemi ile Hızlı Tani Kiti Geliştirilmesi

Kılınç Y. (Executive)
TUBITAK Project, 2015 - 2018

Toxoplasma Gondii'ye Karşı Nano Boyutta Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Deney Hayvanlarında Etkinliğinin İncelenmesi

Project Supported by Other Official Institutions, 2015 - 2018 Sustainable Development

İnsülin ile kimyasal kontrollü ilaç salınım sistemlerinin oluşturulması

KILINÇ Y. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Sentetik Polimer-Peptid Konjugatlarının Üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

İmmunojenik Biyopolimer-LDL Biyokonjugatlarının Geliştirilmesi ve Ateroskleroz Tedavisinde Uygulanması

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2004 - 2010

Polimerik Şap Aşısı Üretimi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2004 - 2010 Sustainable Development

Biyopolimerler, Biyopolimer Sistemler ve Hidrojeller Üretimi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2004 - 2010

Embriyonik Kök Hücrelerinin Üretilmesi, Değişik Dokulara Farklılaştırılması ve Biyopolimerlerle Etkileşiminin İncelenmesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2004 - 2010

Biyopolimerlerin ve Organik Antikemoteropatik Bileşenlerin Sitotoksik Etkilerinin MCF-7 İnsan Meme Kanser Hücre Hattında İncelenmesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2004 - 2010 Sustainable Development

Raman saçılması ile nanokristallerin yapısının araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2008