Advising Theses

Lavanta Bitkisinin In Vitro Koşullarda Rejenerasyonu ve Stres Şartlarında Sekonder Ürün Artışının Değerlendirilmesi, Yağından Elde Edilen Nanoparçacıkların Anti-Kanser Özelliğinin İncelenmesi

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - 2020 Sustainable Development

Fenolik Kompleks İçeren Terapotik Nanopartiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - Continues

Bitkisel İçerikli Yaşlanma Karşıtı Nanoformülasyon Geliştirilmesi

Kılınç Y. (Advisor)
Doctorate - 2022 Sustainable Development

İNFLUENZA A TANISINA YÖNELİK IgY ANTİKORUNA DAYALI ELISA YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Postgraduate - 2016

LAURUS NOBILIS L. EKSTRAKTINDAN YEŞİL SENTEZ YÖNTEMİ İLE AGNP ÜRETİMİ VE FARKLI HÜCRE HATLARI ÜZERİNDE ANTİKANSER ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - Continues Sustainable Development

Peptid Yüklü Terapötik Nano İlaç Geliştirilmesi ve Moleküle Doking Çalışmaları ile İncelenmesi

Doctorate - 2021 Sustainable Development

Antitümör ve antioksidant özellikli tripeptid yüklü polimerik nanopartiküllerin geliştirilmesi

Postgraduate - 2019

Ateroskleroz Tedavisinde Kullanılmak Üzere Hedera Helix İçeren Nano İlaç Adayı Geliştirilmesi ve İn Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - Continues Sustainable Development

YAVAŞ SALIMLI MİKROALG GÜBRESİNİN ÜRETİMİ VE BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kılınç Y. (Advisor)
Doctorate - Continues Sustainable Development

URTİCA SPP. EKSTRESİ YÜKLÜ PLGA NANOFORMÜLASYONU ÜRETİMİ, İN VİTRO GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE LİTOLİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - Continues Sustainable Development

İNSÜLİNİN POLİMER TAŞIYICILAR İLE KONJUGASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ

KILINÇ Y. (Co-Advisor)
Postgraduate - 2015

Kuersetin Yüklü Nanoemülsiyon Formülasyonlarının Geliştirilmesi, Stabilite Testleri ve In Vitro Melanogenez Aktivitesinin İncelenmesi

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - 2021 Sustainable Development

Peptid İçeren Kozmesötik Formülasyonların Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hiperpigmentasyon Tedavisinde Topikal Yoldan Kullanılabilecek Bitkisel Ekstrelerin Nanoemülsiyon Formlarının Geliştirilmesi ve Stabilitelerinin Değerlendirilmesi

KILINÇ Y. (Co-Advisor)
Postgraduate - Continues

PIPER NIGRUM YAĞI YÜKLÜ POLİKAPROLAKTON NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE SEDEF HASTALIĞI İÇİN TOPİKAL UYGULAMAYA YÖNELİK İN VİTRO ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - Continues Sustainable Development

YARA ÖRTÜSÜ OLARAK PAPAİN YÜKLÜ KİTOSAN NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİLMESİ VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KILINÇ Y. (Co-Advisor)
Postgraduate - 2016

ATOPİK DERMATİT TEDAVİSİ İÇİN NİGELLA SATİVA L. İÇEREN NANOFORMÜLASYONUN GELİŞTİRİLMESİ VE İN VİTRO ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

Kılınç Y. (Advisor)
Postgraduate - Continues Sustainable Development

GYPSOPHILA ERIOCALYX İÇEREN FİTOTERAPÖTİK NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI VE OSTEOPOROZ ÜZERİNE ETKİSİNİN IN VITRO VE IN SILICO YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ