Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İktisadın Psikoloji ve Edebiyatla Dansı

İktisat Dergisi , no.539, pp.18-21, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Davranışsal İktisadın Gelişimi

İktisat ve Toplum , no.58, pp.4-9, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

İktisat ve Psikoloji

İktisat Dergisi , no.527, pp.92-96, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Gelişme İktisadı Niçin Gereklidir?

Toplum ve Bilim , vol.92, pp.249-259, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İktisat Öğretiminin Sorunları

İktisat Dergisi , vol.415, pp.35-39, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İktisat ve İnsan

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 01 November 2012

Is Economic Man Different from Psychological Man?

Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Univesidad Abad Oliba, Barcelona, Spain, Bilbao, Spain, 25 - 28 June 2012, pp.1

İktisat Öğretimine Eleştirel Bir Bakış

İktisat Öğretimi Sempozyumu; Maltepe Üniversitesi, 01 April 2012

The Crises of Human Being in the Present Economic System

Second International Conference on Political Economy: Neoliberalism and the Crises of Economic Science, International Initiative for Promoting Political Economy, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2011, pp.1

Kapitalist Modern Yaşamda İnsanlığın Krizi: Fransız Telekom İntiharları

6. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 September 2011, pp.1 Sustainable Development

The Effects of Work on Human Character in the Era of New Capitalism

International Conference on Human and Economic Resources, İzmir, Turkey, 1 - 03 May 2006, pp.1

Homo Economicus Kimdir?

İktisat İdeolojisi sempozyumu, Gazi Üniversitesi, İİBF, Ankara, Turkey, 3 - 04 October 2005, pp.1

İktisat Öğretimi Üzerine Bir Yazın Taraması

İktisat Öğretimi Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 December 2004, pp.1

Trade Potential between Turkey and Other MEDA Countries

The Economics of Conflict and Cooperation in the Middle East and North Africa, Versailles, France, 2 - 04 June 2003, pp.1

How Strong are Sectors Linked to Each Other? An Input-Output Analysis for the Case of Turkey

Sixth METU International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2002, pp.1

Can cooperation with Israel Change the Trade Structure in the Mashreq Region?

Third Mediterranean Social and Political Research Meeting,Mediterranean Program, Florence, Italy, 01 March 2002, pp.1

KOBİ’lerde İsrail Örneği: Kibbutzlar ve Moshavlar

Krizden Çıkışta KOBİ’lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li Yıllar için Değişim Stratejileri, Adana, Turkey, 2 - 03 May 2000, pp.1

Export Performance and Specialization in Turkish Manufacturing Industry

Third METU International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 01 September 1999, pp.1

Türkiye’de Sanayileşmenin İstihdam Etkileri

5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 04 November 1997, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

AVM'lerin Yorgun Gençleri

Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2017

Türkiye Ekonomisi Derslerinde Edebiyattan Yararlanmak

in: Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi (Fikret Şenses’e Armağan), Murat Koyuncu,Hakan Mıhcı,Erinç Yeldan, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.375-392, 2017

Modern Yaşamda Kapitalizmin Psikolojik Etkileri

in: Kriz ve Maliye düşüncesinde Değişim: İzzettin Önder’e Armağan, A.H. Köse,A. Pınar,N. Falay, Editor, SAV Yayınları, İstanbul, pp.1, 2011

Bakırköy Güncesi

Epsilon Yayınları, İstanbul, 2007

İnfitah: Ortadoğu’da Ekonomik Değişim

in: Değişen Toplumlar değişmeyen Siyaset: Ortadoğu, Fulya ATACAN, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.1, 2004

Orta Doğu Ekonomileri

Yıldız Yayınları, İstanbul, 2002

Other Publications

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals