Araştırma Alanları

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Bilimleri

 • Çevre Kimyası

 • Çevre Teknolojisi

 • Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Hava Kirliliği Modellemesi

 • Fotokimyasal Kirlenme

 • Asit Yağmurları

 • Stratosferik Ozon Seyrelmesi

 • Partikül Kontrolü

 • Gaz Kontrolü

 • Mühendislik ve Teknoloji