Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  PAH ve OCP’lerin Toprak Ortamında Mekansal Dağılımlarının BelIrlenmesi ve Hava –Toprak Fazı Geçişlerinin Araştırılması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2015 Doctorate

  Kentsel atmosferde poliaromatik hidrokarbonların gaz fazında ve partikül boyut dağılımında incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2014 Postgraduate

  Stairmand Tipi Yüksek Verimli Siklon Geometrisindeki Modifikasyonların Partikül Tutma Verimi ve Basınç Kaybına Etkisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2014 Doctorate

  Kentsel Atmosferde PCB Konsantrasyonlarının Gaz ile Partiküllerde Fraksiyonel Değişiminin İncelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2013 Doctorate

  Kentsel Alanlarda Kalıcı Organik Kirleticiler’in Atmosferik Konsantrasyonlarının Araştırılması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2013 Postgraduate

  Atıksu arıtma çamurlarının çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2013 Postgraduate

  İstanbul atmosferinde PCB konsantrasyonlarının belirlenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2012 Doctorate

  Kentsel ortam partikül madde kirliliği üzerinde deniz aerosolü etkisinin araştırılması : İstanbul örneği

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2011 Doctorate

  Kentsel alanlarda kalıcı organik kirleticilerin atmosferik konsantrasyonlarının araştırılması: İstanbul Örneği

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  İstanbul’da çocuk oyun parklarındaki hava kalitesinin incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  Kentsel bölgelerde atmosferdeki solunabilir partikül maddelerin boyut dağılımının incelenmesi ve bu partiküllerde ağır metal analizi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  Türkiye’de motorlu taşıt bakım servislerinde üretilen tehlikeli atıklar ve atık filtre yönetimi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2009 Postgraduate

  Aktif çamur sistemlerinin dinamik simülasyonu: İstanbul’da Tuzla ve Paşaköy evsel atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2008 Postgraduate

  Türkiye genelinde kükürt dioksit ve partiküler madde kirlilik dağılımlarının analizi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2007 Postgraduate

  Katı atık düzenli depo sahalarından kaynaklanan VOC emisyonlarının dağılımının modellenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2006 Postgraduate

  İstanbul ilinde partiküler madde değerlerinin incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2006 Postgraduate

  Meteorolojik parametrelerin hava kirliliğine etkilerinin yapay sinir ağları modeli ile incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2004 Postgraduate

  Bilecik ilinin hava kirliliği envanteri ve hava kalitesi modellemesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

 • 2004 Postgraduate

  Nümerik analiz yöntemi ile absorpsiyon kulesi tasarımı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • C1 Advanced English