Bilimsel Faaliyetler

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

  • Kasım 2008 Hukuksal Düzenlemelerin İstihdam Politikaları Üzerindeki Etkileri

    Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

    Saraoğlu A. R.

    İstanbul, Türkiye