Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyo-Ekolojik Sistem Yaklaşımı Bağlamında Türkiye’de Çevresel Değişimler ve Sosyo Ekonomik Yapı İlişkisi

Megaron YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.179-190, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kentte Yaratılanlar ve Paylaşılanlar:İstanbul'da gökdelenler üzerine bir inceleme

Megaron YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.71-78, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İstanbul Deprem Master planı: Yerleşme ve Hukuk

Mimarİst, cilt.9, ss.59-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul’da Planlanan Büyük Projeler, Kentsel Dönüşüm ve Ormanlar Üzerine Etkileri: Başka Çözümler mümkün mü?

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, Türkiye, 05 Aralık 2013, ss.127-153

İnsan Doğa İlişkisinde Egemenlik mi/Bütünleşeme mi? İstanbul’daki Kentsel Gelişme/Yeşil Alan Çelişkisi

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, Türkiye, 05 Aralık 2013, ss.155-179

Defining Urban Complex Problems with Fuzzy Analysis: The Case of Söke Settlement in Turkey

ERSA 51th Congress of the European Regional Science Association, “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, Barselona, İspanya, 30 Ağustos 2011, ss.1-11

Tourism Development Strategies in the Context of Coast, Culture and Agriculture-Büyükmenderes Basin

51st Congress of the European Regional Science Association: New Challanges for European Regions and Urban Areas in Globalised World, Barcelona, İspanya, 30 Ağustos 2011, ss.125

The Changing Structure of Mass Housing Development in Istanbul

50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy, Jönköping, İsveç, 19 Ağustos 2010, ss.1-15

İstanbul’da Son Yirmi Yıldaki Konut Gelişmeleri

Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Türkiye, 03 Aralık 2009, ss.391-411

Deprem, Planlama ve İstanbul

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nin 10. Yılında Neler Yapıldı, Niye Yapılamadı? TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 13 Ağustos 2009, ss.1

Kentte Yaratılanlar ve Paylaşılanlar

Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 11 Haziran 2009, ss.105-116

Doğal Afet Önlemi Toplumsal Afet Aracına Nasıl Dönüştürülür? Türkiye Örneği

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yerel Yönetimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Şubat 2009, ss.1

Afet Bilgi Yönetimi, CBS Ve Planlama

Deprem Bölgelerinde CBS Nin Önemi Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.1

İstanbul’da Deprem Riski Ve Kentsel Mekanda Planlama Alternatif Arayışları

Küçükçekmece Ve Yakın Çevresi Teknik Kong, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2003, ss.280-293