Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2014 - 2017 Deputy Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Sociology

Courses

 • Postgraduate Kentleşme ve Sosyal Politikalar

 • Doctorate The Socio Cultural Context of Aging and Poverty

 • Undergraduate Yaşlı Bakım Modelleri

 • Postgraduate Modernliğin Sosyolojisi

 • Undergraduate Modernity and Consumer Society

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 • Undergraduate Kuşaklararası İlişkiler

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın