Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 International Civil Engineering and Architecture Conference 2019

    Oturum Başkanı

    Trabzon, Türkiye

  • 2019 Structural System Tests Using Shaking Table

    Çalışma Grubu

    Trabzon, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 88

h-indeksi (WOS): 4