Res. Asst. PhD Serpil KARAYEL


Faculty of Arts & Science, Department of Mathemeatics

Topology


Research Areas: Mathematics, Differential Equations, Natural Sciences

Announcements & Documents

2023-2024 Bahar Danışman-Öğrenci toplantısı
Announcement
5/21/2024

Merhaba Sevgili Öğrenciler,

Fedek kararları gereği danışmanı olduğumuz öğrencilerle her öğretim döneminde iki kez toplantı yapmamız zorunludur. 

2023-2024 Bahar döneminin ikinci toplantısı 23 Mayıs 2024 Perşembe  günü saat saat 11:00-12:30 arasında E-Blok E-2037 nolu ofiste yapılacaktır. Katılımlarınızı bekliyorum. 

Not: Yoklama alınacaktır.

Lineer Cebir Sorular
Lecture Note
5/8/2024

Lineer Cebir kısa sınav hazırlık

Mat1320 LC Kısa sınav hazırlık.pdf Creative Commons License

Zincir kuralı-teğet düzlem normal doğru-yönlü türev -sorular
Lecture Note
5/4/2024

Zincir kuralı-teğet düzlem normal doğru-yönlü türev ile ilgili  -sorular ve çözümleri

Mat1072-Mat2-kısa sınav hazırlık-20....pdf Creative Commons License

MAT1320 Lineer Cebir
Lecture Note
5/4/2024
MAT1320 Lineer Cebir
Lecture Note
5/4/2024
MAT1320 Lineer Cebir
Lecture Note
5/4/2024
Mat1072 Matematik II Kısa sınav konuları-DÜZELTME
Announcement
4/24/2024

Matematik 2 dersinin 2. yıliçi (kısa sınav) sınav konuları aşağıdaki gibi revize edilmiştir. 

7 Mayıs 2024 Salı günü 18.30-20.00 saatleri arasında yapılacak olan MAT1072 Kodlu Matematik II dersinin 2.Vize(Kısa Sınav) sınav konuları 9. haftanın sonuna kadardır.

image.png

Mat1072-Matemati II
Lecture Note
4/24/2024
Mat1072 Matematik 2 dersi Yıliçi sınav konuları
Announcement
4/19/2024

MAT1072 Matematik 2 Dersinin ara sınav konuları aşağıda belirtilmiştir. 

İyi Çalışmalar.


image.png

Mat1320 Lineer Cebir-Yiliçi sınavı hazırlık
Lecture Note
4/19/2024

Mat1320 Lineer Cebir-Yiliçi sınavı hazırlık

Mat1320 Lineer Cebir-Sorular ve Çöz....pdf Creative Commons License

Mat1320 Lineer Cebir-Yiliçi sınavı hazırlık
Lecture Note
4/19/2024

Mat1320 Lineer Cebir-Yiliçi sınavı hazırlık

Mat1320 Lineer Cebir Sorular ve çöz....pdf Creative Commons License

2023-2024 Bahar Dönemi MAT1320 Lineer Cebir Yıliçi Sınavı Hk.
Announcement
4/18/2024

MAT1320 Lineer Cebir dersinin  
I. Vize sınavı konuları aşağıda verilen plana göre 6. Haftanın sonuna kadar,
II. Vize (Kısa Sınav) konuları 10. Haftanın sonuna kadardır.

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matrisler: Matris tanımı, matris çeşitleri(satır matris, sütun matris, sıfır matris, kare matris, köşegen matris, skaler matris, birim matris),bir kare matrisin izi, matrislerin eşitliği, matrislerin toplamı ve farkı, bir skalerle bir matrisin çarpımı, matrislerin toplamı ve skalerle çarpımı ile ilgili özellikler, matrislerin çarpımı ve bunlara ait özellikler, matrisin transpozesi ve özellikleri.Ders Kitabı (Bölüm 1)
2Bazı Özel Matrisler (Simetrik Matris, Anti Simetrik Matris, Periyodik Matris, İdempotent Matris, Nilpotent Matris, İnvalut Matris, Ortogonal Matris), bir matrisin eşleneği ve özellikleri, Hermitian Matris, Ters Hermitian Matris, Regüler Matris, Singüler Matris ve matris uygulamaları.Ders Kitabı (Bölüm 1)
3Matrislerde elemanter satır ve sütün işlemleri, denk matrisler, bir matrisin satırca indirgenmiş (eşelon) formu, matrisin rangı, bir kare matrisin tersi ve konu ile ilgili uygulamalar.Ders Kitabı (Bölüm 1)
4Determinantlar: Bir kare matrisin determinantı, Laplace açılımı, determinant özellikleriDers Kitabı (Bölüm 2)
5Sarrus kuralı, Ek matris, bir matrisin tersinin ek matris yardımı ile hesaplanması, konuyla ilgili uygulamalar.Ders Kitabı (Bölüm 2)
6Lineer Denklem Sistemleri: Lineer denklem sistemlerinin denk matrisler yardımı ile çözümü, Lineer homojen denklem sistemleri, konuyla ilgili uygulama.Ders Kitabı (Bölüm 3)
7Cramer yöntemi, Katsayılar matrisinin inversi yardımı ile çözüm, konuyla ilgili uygulama.Ders Kitabı (Bölüm 3)
8Ara Sınav 1
9Vektörler: Vektör tanımı,vektörlerin toplamı,farkı, vektörlerin analitik ifadesi, vektörlerin skaler çarpımı, skaler çarpıma ait özellik, Vektörel çarpım ve özellikleri, Karışık çarpım ve özellikleri, İki kat vektörel çarpım ve özellikleri, konuyla ilgili uygulamaDers Kitabı (Bölüm 4)
10Vektör Uzayları: Vektör Uzayları tanımı ve ilgili teoremler. Alt Vektör Uzayı. Konu ile ilgili uygulamalarDers Kitabı (Bölüm 5)
11Germe kavramı ve temel teoremler. Vektörlerin lineer bağımlılığı ve lineer bağımsızlığı ve konu ile ilgili teoremler. Konu ile ilgili uygulamalar.Ders Kitabı (Bölüm 5)
12Küçük Sınav, Taban ve boyut kavramı ve temel teoremler. Konu ile ilgili uygulamalar.Ders Kitabı (Bölüm 5)
13Koordinatlar ve geçiş matrislerinin tanımı ve konu ile ilgili teoremler. konu ile ilgili uygulama.Ders Kitabı (Bölüm 5)
14Öz değer ve Öz vektörler: Bir kare matrisin öz değerleri ve öz vektörlerinin hesaplanması,Cayley-Hamilton Teoremi yardımı ile bir kare matrisin tersinin ve kuvvetinin hesaplanması, Konuyla ilgili uygulamaDers Kitabı (Bölüm 6)

MAT1320 Lineer Cebir
Lecture Note
4/2/2024
Mat1320 Lineer Cebir
Lecture Note
4/2/2024
2023-2024 Bahar Dönemi Danışman-Öğrenci Toplantısı Hk.
Announcement
4/2/2024

Merhaba Sevgili Öğrenciler,

Fedek kararları gereği danışmanı olduğumuz öğrencilerle her öğretim döneminde iki kez toplantı yapmamız zorunludur. 

2023-2024 Bahar döneminin ilk toplantısı 5 Nisan Cuma günü saat saat 11:00-12:30 arasında E-Blok E-2037 nolu ofiste 

yapılacaktır. Katılımlarınızı bekliyorum. 

Öğr.Gör.Dr. Serpil Karayel

MAT1320 Lineer Cebir
Lecture Note
3/29/2024
MAT1320 Lineer Cebir- Sorular
Lecture Note
3/29/2024
MAT1320 Lineer Cebir
Lecture Note
3/29/2024
Mat1320 Lineer Cebir
Lecture Note
3/4/2024
Mat1320-LC-Ders Notu
Lecture Note
3/4/2024
Mat1320-Lineer Cebir
Lecture Note
3/4/2024
Danışman-Öğrenci Toplantısı
Announcement
1/4/2024

Merhaba Sevgili Öğrencilerim,

Yönetmelik gereği her dönem iki kere yapılması zorunlu olan Danışman-Öğrenci toplantısının ikincisi 6 Ocak Cuma günü saat 11:00-12:30 arasında yapılacaktır. Toplantı E-2037 nolu ofisimde yapılacaktır. Bilgilerinize sunarım. 

Serpil Karayel

Lineer Cebir
Lecture Note
6/12/2023
Lineer Cebir
Lecture Note
6/12/2023
MAT 2 Sorular
Lecture Note
6/7/2023
MAT 2 Sorular
Lecture Note
6/7/2023
MAT1072 Matematik 2
Lecture Note
6/7/2023
MAT 2 Sorular
Lecture Note
6/7/2023
MAT 2 Sorular
Lecture Note
6/7/2023
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/15/2023
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/15/2023
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/3/2023

Mat1072-Ders notu

Mat1072-vektorler.pdf Creative Commons License

Mat1072- Vektör değerli fonksiyonlar
Lecture Note
4/3/2023
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/3/2023
Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
3/23/2023

Mat1071 Matematik 1

mat1-belirsizlikler.pdf Creative Commons License

Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
3/23/2023

Mat1071 Matematik 1

mat1-turev-devam.pdf Creative Commons License

Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
3/23/2023

Mat1071 Matematik 1

mat1071-turev.pdf Creative Commons License

Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
3/23/2023

Mat1071 Matematik 1

mat1-Turev-devam-2.pdf Creative Commons License

Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
3/23/2023
Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
3/23/2023
Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
3/23/2023

Mat1071 Matematik 1

mat1071-sureklilik.pdf Creative Commons License

Mat1072-Taylor serilerini kullanmak
Lecture Note
3/20/2023
Mat1072-Düzlem eğrilerin parametrizasyonu
Lecture Note
3/20/2023
Mat1072-Matematik II
Lecture Note
3/13/2023

Kuvvet serileri üzerinde cebirsel işlemler

Mat1072-Kuvvet serileri üzerinde ce....pdf Creative Commons License

MAT1072 Matematik II
Lecture Note
3/13/2023
MAT1072 Matematik II
Lecture Note
3/12/2023

Mutlak yakınsama ve şartlı yakınsama.

Mat1072-Mutlak ve Şartlı Yakınsama-....pdf Creative Commons License

MAT1320 Lineer Cebir ders içeriği
Other
3/5/2023
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
3/5/2023
Mat1072 Diziler
Lecture Note
3/5/2023

Reel sayı dizileri ve örnekler

mat1072 Diziler.pdf Creative Commons License

Mat1320 Lineer Cebir
Lecture Note
1/3/2023

Öz değer, öz vektörler

mat1320-Lc-ozdeger-ozvektor.pdf Creative Commons License

Lineer Cebir- Sorular
Lecture Note
11/24/2022
MAT1320 LİNEER CEBİR
Lecture Note
11/23/2022

Geçen senenin vize sınavı soruları.

Midterm-I_B_ENG -answer key.pdf Creative Commons License

Mat1071-Sorular
Lecture Note
11/14/2022

Geçen yılın sınav soruları

Mat1-C-anahtarı-2021-A.pdf Creative Commons License

Mat1 Sorular
Lecture Note
11/1/2022

Limit, süreklilik, türev

mat1071-uygulama-1.pdf Creative Commons License

Mat1071-Ders notu
Lecture Note
10/5/2022

1. hafta: Fonksiyonlar

mat1071-fonksiyonlar.pdf Creative Commons License

Mat1072-Yönlü türev-devam
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-Teğet düzlem
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-Kısmi türev-Sorular
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-Lineer yaklaşımlar
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072 Limit ve süreklilik
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-Kapalı türev
Lecture Note
4/30/2022

Mat2 Ders Notu

kap_turev.pdf Creative Commons License

Mat1072-Kısmi türevler
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-Diferansiyellenebilme
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-Ekstrem Değerler
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-Kuvadratik yüzeyler
Lecture Note
4/30/2022

Matematik 2  ders notları

kuadratik yüzeyler.pdf Creative Commons License

Mat1072-Kısmi türevler
Lecture Note
4/30/2022
Mat1072-ÇDF sorular
Lecture Note
4/30/2022
Çok Değişkenli Fonksiyonlar
Lecture Note
4/30/2022

Çok Değişkenli Fonksiyonlar

Mat1072 cok degiskenli fonksiyonlar....pdf Creative Commons License

Mat1072-Yönlü türev
Lecture Note
4/30/2022
Mat2 Sorular-Kutupsal eğriler
Lecture Note
4/12/2022
Sorular
Lecture Note
4/12/2022

Diziler, seriler, limit ve süreklilik

sorular-diziler-seriler-limit.pdf Creative Commons License

Mat2-Yazokulu-1.arasınav soru ve cevapları
Lecture Note
4/12/2022

Mat2-arasınav soru ve cevapları

MAT1072_Arasınav_B_grubu-soruları.p....pdf Creative Commons License

Sorular
Lecture Note
4/5/2022
Sorular
Lecture Note
4/5/2022
Sorular
Lecture Note
4/5/2022
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/5/2022
MAT1072- Matematik II 2021-2022 Bahar Dönemi Ara Sınavı Hk
Announcement
4/5/2022

Merhaba Sevgili Öğrencilerim,

Matematik 2 dersinin yıliçi sınavları ile ilgili yapılan açıklamayı sizinle paylaşıyorum. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. 

Serpil Karayel

MAT1072 kodlu Matematik 2 dersinin Vize ve Kısa Sınav konuları aşağıdaki şekildedir: 
  • 16 Nisan  Cumartesi saat 13:00'de yapılacak olan Vize Sınavı konuları: 6. hafta ders konularındaki Vektör Değerli Fonksiyonlara kadardır.
  • 16 Mayıs Pazartesi saat 18:00'de yapılacak olan Kısa Sınavın konuları:  10. hafta ders konularındaki Yönlü Türev konusunun sonuna kadardır (Teğet Düzlemlere Kadar).
Vize Konuları: 
1Sonsuz Diziler: Yakınsama ve Iraksama, Dizilerin Yakınsaklık ve Iraksaklığı, Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması, Diziler İçin Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Dizilerde Sürekli Fonksiyon Teoremi, Sıkça Rastlanan Limitler, Tekrarlı Tanımlanan Diziler, Sınırlı Monoton Diziler, Monoton Dizi Teoremi.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10)
2Sonsuz Seriler: Geometrik Seriler, Iraksak Seriler İçin n. Terim Testi, Serileri Birleştirmek, Terim Eklemek veya Terim Silmek,Pozitif Terimli Seriler için Yakınsaklık Testleri: İntegral Testi, p Serisi, Harmonik Seri, Karşılaştırma Testi, Limit Karşılaştırma Testi, Oran Testi, Kök Testi.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10)
3Alterne Seriler: Alterne Harmonik Seri, Alterne Seri Testi (Leibniz Testi), Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık. Kuvvet Serileri: Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı, Kuvvet Serilerinde İşlemler, Kuvvet Serileri için Seri Çarpım Teoremi, Terim Terime Türev Teoremi, Terim Terime İntegrasyon Teoremi, Taylor ve Maclaurin Serileri, n. Mertebeden Taylor Polinomu.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10)
4Taylor Serisinin Uygulamaları: Elemanter Olmayan İntegrallerin Hesaplanması, Arktanjantlar, Belirsizlik Durumundaki Limitleri Hesaplamak. Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar: Düzlemsel Eğrilerin Parametrize Edilmesi, Parametrik Denklemler, Parametrik Eğriler ile Hesaplama: Türev, Parametrik Olarak Tanımlı Eğrinin Uzunluğu.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10,11)
5Kutupsal Koordinatlar: Kutupsal Denklemler, Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişki, Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi (Doğru, Çember ve Kardiyoid), Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar, Düzlemde Alan, Kutupsal Eğrinin Uzunluğu.Ders Kitabı 1 (Bölüm 11)
6Vektörler: Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Vektörler, Nokta Çarpım, İki Vektör Arasındaki Açı, Dik Vektörler, Vektörel Çarpım, Paralel Vektörler, Uzayda Doğrular ve Düzlemler: Uzayda Doğrular ve Doğru Parçaları, Bir Doğrunun Vektörel Denklemi, Bir Doğrunun Parametrik Denklemleri, Uzaydaki Bir Düzlem İçin Denklem, Kesişim Doğruları.
Kısa Sınav Konuları:
1Sonsuz Diziler: Yakınsama ve Iraksama, Dizilerin Yakınsaklık ve Iraksaklığı, Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması, Diziler İçin Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Dizilerde Sürekli Fonksiyon Teoremi, Sıkça Rastlanan Limitler, Tekrarlı Tanımlanan Diziler, Sınırlı Monoton Diziler, Monoton Dizi Teoremi.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10)
2Sonsuz Seriler: Geometrik Seriler, Iraksak Seriler İçin n. Terim Testi, Serileri Birleştirmek, Terim Eklemek veya Terim Silmek,Pozitif Terimli Seriler için Yakınsaklık Testleri: İntegral Testi, p Serisi, Harmonik Seri, Karşılaştırma Testi, Limit Karşılaştırma Testi, Oran Testi, Kök Testi.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10)
3Alterne Seriler: Alterne Harmonik Seri, Alterne Seri Testi (Leibniz Testi), Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık. Kuvvet Serileri: Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı, Kuvvet Serilerinde İşlemler, Kuvvet Serileri için Seri Çarpım Teoremi, Terim Terime Türev Teoremi, Terim Terime İntegrasyon Teoremi, Taylor ve Maclaurin Serileri, n. Mertebeden Taylor Polinomu.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10)
4Taylor Serisinin Uygulamaları: Elemanter Olmayan İntegrallerin Hesaplanması, Arktanjantlar, Belirsizlik Durumundaki Limitleri Hesaplamak. Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar: Düzlemsel Eğrilerin Parametrize Edilmesi, Parametrik Denklemler, Parametrik Eğriler ile Hesaplama: Türev, Parametrik Olarak Tanımlı Eğrinin Uzunluğu.Ders Kitabı 1 (Bölüm 10,11)
5Kutupsal Koordinatlar: Kutupsal Denklemler, Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişki, Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi (Doğru, Çember ve Kardiyoid), Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar, Düzlemde Alan, Kutupsal Eğrinin Uzunluğu.Ders Kitabı 1 (Bölüm 11)
6Vektörler: Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Vektörler, Nokta Çarpım, İki Vektör Arasındaki Açı, Dik Vektörler, Vektörel Çarpım, Paralel Vektörler, Uzayda Doğrular ve Düzlemler: Uzayda Doğrular ve Doğru Parçaları, Bir Doğrunun Vektörel Denklemi, Bir Doğrunun Parametrik Denklemleri, Uzaydaki Bir Düzlem İçin Denklem, Kesişim Doğruları.Vektör Değerli Fonksiyonlar:Uzayda Eğriler ve Teğetleri, Limit ve Süreklilik, Türevler, Hız Vektörü, İvme Vektörü,Türev Kuralları, Bir Uzay Eğrisi Boyunca Yay UzunluğuDers Kitabı 1 (Bölüm 12,13)
7Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Tanım ve Değer Kümeleri, İki Değişkenli Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri ve Seviye Eğrileri ,Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Seviye Yüzeyleri (düzlem, küre, elipsoid, eliptik paraboloid, silindir, koni), İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Limitin Yokluğu İçin Çift Yol Testi, Bileşke Fonksiyonların Sürekliliği, İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar.Ders Kitabı 1 (Bölüm 14)
8Ara Sınav 1
9Kısmi Türevler: İki Değişkenli Fonksiyonların Kısmi Türevleri,Kısmi Türev ve Süreklilik, İkinci Mertebeden Kısmi Türevler,Karışık TürevTeoremi,Daha Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler, Diferansiyellenebilme, Zincir Kuralı: İki Değişkenli Fonksiyonlar, İki Bağımsız Değişken İçeren Fonksiyonlar İçin Zincir Kuralı, Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Üç Bağımsız Değişkenli Fonksiyonlar için Zincir Kuralı, Yüzeylerde Tanımlanmış Fonksiyonlar, İki Bağımsız Değişken ve Üç Ara Değişken İçin Zincir KuralıDers Kitabı 1 (Bölüm 14)
10Kapalı Türeve Yeniden Bakış. Yönlü Türevler ve Gradyent Vektör: Düzlemde Yönlü Türevler, Yönlü Türevin Yorumu, Hesaplama ve Gradyentler, Seviye Eğrilerinin Teğetleri ve Gradyentler, Üç Değişkenli Fonksiyonlar.

Matematik Bölüm Başkanlığı 

Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/5/2022
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/5/2022
Mat1072-Ders notu
Lecture Note
4/5/2022
MAT1072-Taylor ve Maclaurin Serileri
Lecture Note
3/14/2022
Mat1072-Sorular (seriler)
Lecture Note
3/14/2022

Sorular (seriler)

seri-ornekler.pdf Creative Commons License

MAT1072-Matematik II
Lecture Note
3/14/2022

Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık

Mat1072-Mutlak ve Şartlı Yakınsama-....pdf Creative Commons License

Final sınavı cevap anahtarı
Lecture Note
1/20/2022

Final sınavı cevap anahtarı

LC-Final_B_TR - Cevap Anahtari2021-....pdf Creative Commons License

LC-Sorular
Lecture Note
1/12/2022

Lineer Cebir sorular

MAT1320 Final-2021.pdf Creative Commons License

Lineer Cebir sorular
Lecture Note
1/12/2022
Mat1071- Ders Notu
Lecture Note
1/3/2022
Mat1071- Sorular
Lecture Note
1/3/2022

Mat1071- Sorular

Sorular-Integral.pdf Creative Commons License

Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
12/25/2021
Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
11/6/2021
Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
11/6/2021
Mat1071 Matematik 1
Lecture Note
11/6/2021
Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Mat2 ders notu
Lecture Note
5/16/2021
Mat1072 Kısmi türevler
Lecture Note
4/30/2021
Mat1072-Uzayda doğru ve düzlemler
Lecture Note
4/11/2021

Matematik 2  ders notları

uzayda-dogrular-duzlemler.pdf Creative Commons License

Mat2-Yazokulu-1.arasınav soru ve cevapları
Lecture Note
4/11/2021

Mat2-arasınav soru ve cevapları

MAT1072_Arasınav_A_grubu.pdf Creative Commons License

Mat1072-Kutupsal Eğriler
Lecture Note
4/11/2021

Kutupsal koordinatlarla eğri çizimleri

Mat1072-Kutupsal koordinatlarda gra....pdf Creative Commons License

Mat1072-Taylor ve Maclaurin seileri
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072- Kutupsal Koordinatlar
Lecture Note
4/11/2021
Mat2-Sorular
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072-Ders Notu
Lecture Note
3/21/2021

Mutlak ve şartlı yakınsama, kuvvet serileri

Mat1072-Mutlak ve Şartlı Yakınsama-....pdf Creative Commons License

Mat2 Ders Notu
Lecture Note
8/20/2020
Mat1 uygulama 2
Lecture Note
8/11/2020
Mat1 uygulama
Lecture Note
8/11/2020

Matematik 1 örnek sorular

MAT1071 Matematik 1-Uygulama-1.pdf Creative Commons License

Mat 2 bütünleme sınavı-çözümleri
Lecture Note
7/10/2020
Mat2-Final-çözümler
Lecture Note
6/24/2020

Final sınavının çözümleri ektedir.

final-çözümler.PDF Creative Commons License

Mat 2 Ara sınav hazırlık soruları
Lecture Note
5/8/2020

Ara sınav hazırlık soruları 

ara-sinav-hazirlik-2.pdf Creative Commons License

LC Çalışma Soruları
Lecture Note
11/23/2019
Lineer Cebir Çalışma Soruları
Lecture Note
11/23/2019

Education Information

2001 - 2006

2001 - 2006

Doctorate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Matematik, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Scıence, Matematik, Turkey

1991 - 1997

1991 - 1997

Undergraduate

Yildiz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Mathematics

Differential Equations

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Lecturer PhD

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Mathemeatics

2006 - Continues

2006 - Continues

Research Assistant PhD

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Mathemeatics

1998 - Continues

1998 - Continues

Research Assistant

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Mathemeatics

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Linear Algebra

Undergraduate

Undergraduate

Mathematics 2

Undergraduate

Undergraduate

Mathematics 1

Undergraduate

Undergraduate

Mathematics 1

Undergraduate

Undergraduate

Differential Equations

Undergraduate

Undergraduate

Mathematics

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Time-Ordered Hyperbolic Evolution Systems

Bakşi Ö., Gül E., Kızılbudak Çalışkan S., Sezer Y., Karayel S., Hansen A. K., et al.

2nd International Workshop: Constructive Mathematical Analysis, Konya, Turkey, 6 - 08 July 2023, pp.10 Creative Commons License

2023

2023

On The Second Regularized Trace Formula of A Second Order Differential Operator

Gül E., Karayel S.

2nd International Workshop: Constructive Mathematical Analysis, Konya, Turkey, 6 - 08 July 2023, pp.21 Creative Commons License

2023

2023

On a Second Regularized Trace Formula

Gül E., Karayel S.

2nd International E-Conference on Mathematical and Statistical Sciences: A Selcuk Meeting, Konya, Turkey, 5 - 07 June 2023, pp.108 Creative Commons License

2012

2012

On the Number of Negative Eigenvalues of a Differential Operator with Operator Coefficient

KARAYEL S., Adıgüzelov E.

Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics Conference, 01 June 2012

2010

2010

The Regularized Trace Formula For a Differential Operator of Fourth order with bounded operator Coefficient

SEZER Y., BAKŞİ Ö., KARAYEL S.

International Conference on Mathematical Sciences, Bolu, Turkey, 23 - 27 November 2010

2009

2009

The Asymptotic Formula for the Subtraction of eigenvalues of a second order Differential operator

Bakşi Ö., Karayel S., Sezer Y.

International Symposium on Analysis and theory of Functions, İstanbul Kültür University, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2009, pp.41-42

Supported Projects

2023 - 2023

2023 - 2023

Sınırlı Operatör Katsayılı Sturm-Liouville Operatörünün İkinci Düzenli İzinin Hesaplanması

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜL E. (Executive), KARAYEL S.


Citations

Total Citations (WOS): 5

h-index (WOS): 2