Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

  • Jeoloji

  • Diğer

  • Mühendislik ve Teknoloji