Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yapımda Yenileşim Alanlarının Performans Odağında İrdelenmesi

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.589-602

Mimari Eserlerde Figür Olarak " Kadını'ın Yeri ve Anlamı" 19. YY Pera Örneği

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 09 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.555-560

Bursa Merinos Kültür Parkı Projesi Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Sorunları

Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2011