Achievements & Reputation

Publication

51

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 Ressamı Hatırlamak: İvi Stangali

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Pera’dan Beyoğlu’na”, TÜRSAB Tarih ve Arkeoloji Buluşmaları İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2017 - 01 January 2017 Güncel Sanat ve Tasarım İlişkisi 2, Sanatta Yeni Yaklaşımlar yeni uygulamalar, İSMEK Hizmetiçi Eğitim Semineri, İstanbul

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2017 - 01 January 2017 İSMEK Sanat Sergilerinin "Sanat ve Tasarım" vurgusuyla temalandırılması, İSMEK Hizmetiçi Eğitim Semineri, İstanbul

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2016 - 01 December 2016 III. YTÜ SOSYAL BİLİMLER ENS. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Endüstri ve sanat ilişkisi bağlamında tasarım tarihine bakış,İSMEK Hizmet içi Eğitim Semineri

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Endüstri ve Sanat ilişkisi bağlamında tasarım tarihine bakış, İSMEK Hizmetiçi Semineri, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Bir Serginin Anatomisi: Pera Müzesi Mario Prassinos Sergisi” YTÜ Müzecilik Yüksek Lisans Programı Sanat Yönetimi Seminerleri I

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Güncel Sanat ve Tasarım İlişkisi 1; İSMEK Hizmet içi Eğitim Semineri

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2016 - 01 September 2016 I. Beyoğlu'nda LEVANTENLER KONFERANSI, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 July 2016 - 01 July 2016 Dokunun ardındaki Suretler” Mario Prassinos Sergi Paneli, Pera Müzesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2015 - 01 January 2015 Resim Sanatı Özelinde Estetik Anlayışın Gelişimi, İSMEK Hizmetiçi Eğitim Semineri

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 1840-1915 Arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Batılı Anlamda Resim Sanatının Gelişimi”

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2013 - 01 December 2013 L’art, Patrimoine et Culture- Paris

  Attendee

  Paris, France

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Cultural Communication between Turkey and Hungary during the ages, Pécs- Macaristan

  Attendee

  Pécs, Hungary

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 Being the Creative City: Pécs 2010 & Istanbul 2010, Macaristan

  Attendee

  Pécs-Macaristan, Hungary

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 12TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS

  Invited Speaker

  Denizli, Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Saray Ressamı Hyppolite D. Berteaux ve Atlas Pasajı Üzerine, İstanbul

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Resmin Kadın Yüzü: Artemisia Gentileschi / Vedat Kosal Seminerleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2010 - 01 January 2010 Le Livre dans l’Empire Ottoman et dans la Turquie Aujourd’hui, INALCO, Paris

  Attendee

  Paris, France

 • 01 June 2009 - 01 June 2009 CulturalActivities – Institutions and Integration processes: Culture as an emancipation factor, Cenova -İtalya

  Attendee

  Genova, Italy

 • 01 March 2009 - 01 March 2009 Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916” Sanat Tarihinde Gençler Semineri 8

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2009 - 01 February 2009 Pera’da Ressam bir Elçi: Lord Dufferin, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Arka Oda Toplantıları

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2008 - 01 November 2008 Osmanlı Resim Tarihinde Pera’nın Yeri, Vedat Kosal Seminerleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2006 - 01 April 2006 Türkiye’de Sanat Tarihi Eğitiminin Tarihi”, Prof. Dr. Ayla Ödekan’a Armağan Konferansı,

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2005 - 01 May 2005 Sosyal Bilimler Araştırma Laboratuvarı, Eğitimde İyi Örnekler Konferansları 4, Batman

  Attendee

  Batman, Turkey

 • 01 April 2004 - 01 April 2004 Sosyal Bilimler Araştırma Laboratuvarı, Eğitimde İyi Örnekler Konferansları 3, Karabük

  Attendee

  Karabük, Turkey

 • 01 January 2004 - 01 January 2004 Sosyal Bilimler Araştırma Laboratuvarı, Eğitimde İyi Örnekler Konferansları 1-2, İstanbul

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2001 - 01 November 2001 Kamusal alan olarak Atmeydanı, İTÜ, Sanat Tarihinde Gençler Semineri 1, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 August 2000 - 01 August 2000 Impact of Ideological History Writing in Creating Hostality, AEGEE Europe Peace Summit, Kuşadası

  Attendee

  İzmir, Turkey

Scholarships

 • 2005 - Continues Yurtdışında Doktora Araştırma Bursu

  Foundation

 • 2003 - Continues Berlin Şehir Etütü Projesi

  Other International Organizations