Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Aralık 20142014 eğitim-öğretim yılında uluslararası indeksli dergilerde en fazla yayın yapan Araştırma Görevlilerimiz arasında birinci sırayı almak

    Yıldız Teknik Üniversitesi

  • Aralık 20142014 eğitim-öğretim yılında uluslararası indeksli dergilerde yayın yapmak

    Yıldız Teknik Üniversitesi

  • Aralık 2013Science Citation Index-Expanded kapsamındaki dergilerde 2012-2013 döneminde yayın yapan öğretim üyelerimiz arasında yer almak

    Yıldız Teknik Üniversitesi

  • Aralık 2012Science Citation Index-Expanded kapsamında dergilerde 2011-2012 döneminde yayın yapan öğretim elemanlarımız arasında yer bulunmak

    Yıldız Teknik Üniversitesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 173

h-indeksi (WOS): 8