Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Ekim 2018TÜBİTAK 4007 KUMRAL ABDAL BİLECİK’TE BİLİM ŞENLİĞİNİ MÜJDELİYOR / Yaşamın Şifreleri Atölye Şefi

    Bilecik