Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kısa Yarıömürlü Çekirdeklerin Tepkileşim Kesiti Ölçümleri

TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Adana, Turkey, 25 October 1999, pp.1