Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kısa Yarıömürlü Çekirdeklerin Tepkileşim Kesiti Ölçümleri

TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Adana, Türkiye, 25 Ekim 1999, ss.1

13,6 MeV-14,9MeV Enerji Aralığında Ca-44,Sc-45,V-51 (n,alfa)Tepkileşim Kesiti ölçümleri

TFD-13 Türk Fizik Derneği 13. Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Eylül 1995, ss.1