Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2009 - 2014 Doktora

    Universita Commerciale Luigi Bocconi, PhD School, Ekonomi, İtalya

  • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (İng.), Türkiye

  • 2002 - 2006 Lisans

    Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye