General Information

Institutional Information: Faculty Of Art & Design, Department Of Music And Performing Arts
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Project

1

Biography

!975 Ankara doğumludur. 1999 da Hacettepe Üni. Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor anabilim dalını "Mardin İli ve Midyat İlçesinde yaşayan Süryanilerin Dini Müzikleri" adlı tezle bitirmiştir.

Aynı yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi MDT de, HÜ. Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünde Müzisyenlik ve eşlikçiliğe başlamıştır.

2002 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Modern Dans Bölümünde müzisyenlik ve eşlikçi olarak çalışmaya başlamıştır.

2008 de YTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım yüksek lisansını "2000'li Yıllarda Türkiye'de Ney Sazı,Tavırları ve Bu Tavırların Belli Başlı İcracıları" adlı tezle mezun olmuştur.

Ney, Didgeridoo, Fujara, Bansuri, Shakuhachi gibi etnik nefesli aletleri, çeşitli percussionları çalan Tolga Ünaldı, çeşitli devlet destekli ve özek projelerde müzisyenlik yaparak ülkesini Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Hollanda, Yunanistan, Belçika, Bosna, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Avustralya da temsil etmiştir.