Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya_Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği

 • 2013 - 2016Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya_Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği

 • 2011 - 2013Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya_Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği

 • 2002 - 2011Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya_Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2015Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Müh.Bölümü

 • 2007 - 2009Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Müh.Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansSonlu Elemanlar Yöntemine Giriş

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi

 • LisansMat. Müh. Tasarım Uygulamaları

 • Yüksek LisansYÜKSEK LİSANS TEZİ

 • LisansDİFERANSİYEL DENKLEMLER

 • LisansOLASILIK VE İSTATİSTİK (GR:3)

 • LisansBİTİRME ÇALIŞMASI(GR:32)

 • Yüksek LisansMÜH.İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR(GR:1)

 • LisansMAT. MÜH'DE TASARIM UYGULAMALARI(GR:19)

 • LisansMAT.MÜH'DE TASARIM UYGULAMALARI

 • LisansBİTİRME ÇALIŞMASI(GR:55)

 • LisansAYRIK MATEMATİK(GR:7)

 • LisansSONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ (GR:4)

 • LisansBİTİRME ÇALIŞMASI(GR:48)

 • LisansKISMİ TÜREVLİ DİF. DENKLEMLER VE UYG.(GR:1)

 • Yüksek LisansMÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 2 (GR:1)

 • LisansMAT. MÜH'DE TASARIM UYGULAMALARI(GR:48)

 • LisansSONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ(GR:3)

 • Yüksek LisansTEZSİZ YL DÖNEM PROJESİ (GR:2)

 • LisansBİTİRME ÇALIŞMASI(GR:50)

 • Yüksek LisansYÜKSEK LİSANS SEMİNER(GR:1)

 • LisansBİTİRME ÇALIŞMASI(GR:56)

 • LisansAYRIK MATEMATİK(GR:7)

 • LisansMAT. MÜH'DE TASARIM UYGULAMALARI(GR:54)

 • LisansMÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ(GR:1-2)

 • LisansMÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ(GR:1-2)

 • LisansDİFERANSİYEL DENKLEMLER(GR:20)

 • LisansDİFERANSİYEL DENKLEMLER(GR:1)

Yönetilen Tezler

 • Dairesel Delik İçeren Öngerilmeli Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden Oluşan Şerit Plakların Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Statik Analizi, Yeşil Ü. (Danışman) , M.Can(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor