Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Design and Implementation of a Programmable Logic Controller Using PIC18F4580

IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), Russia, 29 January - 01 February 2018, pp.231-235 identifier identifier

Kısmi Gölgelenme Durumunun PV Karakteristiğine Etkisi

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25 - 26 November 2017

Books & Book Chapters

Expert Reports

2018- AUDIO ELEKTRONİK AR-GE MERKEZ FAALİYETLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, pp.16, İstanbul, 2019

Teknik Bilirkişi Raporu

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, pp.15, İstanbul, 2018

YENİ NESİL ELEKTRONİK GÖSTERGE PANOSU

BİGİ AŞ, pp.35, İstanbul, 2018