Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Design and Implementation of a Programmable Logic Controller Using PIC18F4580

IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), Rusya, 29 Ocak - 01 Şubat 2018, ss.231-235 identifier identifier

Kısmi Gölgelenme Durumunun PV Karakteristiğine Etkisi

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25 - 26 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları

2018- AUDIO ELEKTRONİK AR-GE MERKEZ FAALİYETLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, ss.16, İstanbul, 2019

Teknik Bilirkişi Raporu

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, ss.15, İstanbul, 2018

YENİ NESİL ELEKTRONİK GÖSTERGE PANOSU

BİGİ AŞ, ss.35, İstanbul, 2018