Prof.Dr.

Yasemin YILDIZ YARAR


Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Genel Fizik

İş Telefonu: +90 383 707 0 Dahili: 4253
Web: https://avesis.yildiz.edu.tr/yarar

Eğitim Bilgileri

1988 - 1994

1988 - 1994

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar, Türkiye

1984 - 1987

1984 - 1987

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar, Türkiye

1976 - 1981

1976 - 1981

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine, Türkiye

Yaptığı Tezler

1994

1994

Doktora

Kolemanitli betonların Nötron Zırhlama Etkinliğinin ve Aktivitesinin İncelenmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar

1987

1987

Yüksek Lisans

Türk Kolemanitlerinin Nötronlara karşı Taşınabilir Beton Zırhlama Bloklarında Kullanımı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2014

2014

European Training Course in Radiation Research

Mesleki Kurs

Federal Office for Radiation Protection (Munich, Germany)

2013

2013

Advanced WE-Heraeus Physics School on '' Ionising Radiation and Protection of Man" , Physikzentrum Bad Honnef, Bonn, Germany

Mesleki Kurs

iss-kurse.helmholtz-muenchen.de/heraeus-school

2013

2013

DoReMi course on "Modelling radiation effects from initial physical events"

Mesleki Kurs

Physics Depts., University of Pavia, Italy

2012

2012

Advanced WE-Heraeus Physics School on '' Ionising Radiation and Protection of Man" , Physikzentrum Bad Honnef, Bonn, Germany

Mesleki Kurs

iss-kurse.helmholtz-muenchen.de/heraeus-school

1991

1991

International Postgraduate Course on Statitical and Numerical Computation in Engineering”, Unesco International Center for Scientific Computing

Mesleki Kurs

The Czech Technical University, Praque

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

1998 - 2006

1998 - 2006

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

1995 - 1998

1995 - 1998

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

1986 - 1995

1986 - 1995

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Electron immigration from shallow traps to deep traps by tunnel mechanism on Seydisehir aluminas

Uzun E., Yarar Y. , Yazici A. N.

JOURNAL OF LUMINESCENCE, cilt.131, ss.2625-2629, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

A STUDY OF BACKGROUND RADIOACTIVITY LEVEL FOR TEKIRDAG, TURKEY

Kam E. , Yarar Y. , Bozkurt A.

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, cilt.138, ss.40-44, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

Determination of radon concentrations of the Dikili geothermal area in western Turkey

Yarar Y. , Günaydı T., Çelebi N.

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, cilt.118, ss.78-81, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

Indoor radon determination in dwellings located at Dikili geothermal area in western Turkey

Yarar Y. , Günaydı T., Çelebi N.

HEALTH PHYSICS, cilt.89, ss.145-150, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1996

1996

Activation characteristics of concrete shields containing colemanite

Yarar Y.

JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, cilt.233, ss.1511-1515, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1994

1994

INVESTIGATION OF NEUTRON SHIELDING EFFICIENCY AND RADIOACTIVITY OF CONCRETE SHIELDS CONTAINING COLEMANITE

Yarar Y. , Bayülken A.

JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, cilt.212, ss.1720-1723, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Doz Hızı Ve Radyasyon Cinsinin Bazı Ticari TI Kristalleri Üzerine Etkisi

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Öztürk E.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü DergisiSüleyman Demirel University , Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) , cilt.17, ss.12-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

SEYDİŞEHİR ALÜMİNASININ TERMOLÜMİNESANS TUZAK ENERJİ SEVİYELERİNİN MODELLENMESİ

Uzun E., Yıldız Yarar Y.

Sigma 29 Journal of Engineering and Natural Sciences (Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi), cilt.29, ss.25-34, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Investigation of The Property Changes Of Alumina Ceramics Exposed To 14 Mev Neutrons

Yıldız Yarar Y. , Uzun E.

Proceedings of the Fifth General Conference of the Balkan Physical Union BPU-5: Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro, August 25-29, 2003, Serbian Physical Society, cilt.1, ss.1631-1634, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2001

2001

Characterization Of Alumina Ceramics

Uzun E., Yıldız Yarar Y.

Balkan Physics Letters Special Issue/2001, Proceedings of First Hellenic-Turkish International on Physics Conference , ss.346-354, 2001 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

1997

1997

Tribological Investigation of Some Materials

Yıldız Yarar Y.

Balkan Physics Letters, Balkan Physical Union, cilt.5, ss.2035-2038, 1997 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

1994

1994

Nötronlara Karşı Geliştirilen Beton Zırhlama Bloklarında Kolemanit Katkısının Beton Basınç Dayanımına Etkisinin İncelenmesi

Yarar Y. , Bayülken A.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1994/1, cilt.1, ss.103-106, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1993

1993

Nötron Zırhlaması ve Bor cevheri Kolemanitin Beton Zırhlama Bloklarında Kullanımı” s. 99–105.

Yarar Y. , Bayülken A.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1993/4,, cilt.4, ss.99-105, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Dosimetric Methods in Radionuclide Treatments

Özkan A., Yıldız Yarar Y. , Demirkol M. O.

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, ss.430

2017

2017

FINAL RESULTS OF A SURVEY ON THE AWARENESS OF THE RADIATION PROTECTION IN MEDICAL SECTOR IN TURKEY

Yıldız Yarar Y. , Kara Ö. E.

ETRAP 2017, 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection, Valencia, İspanya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.356-365

2015

2015

New Treatment Methods in Radionuclide Therapy

Özkan A., Demirkol M., Yıldız Yarar Y.

9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9), İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.255

2010

2010

Termolüminesans Dedektörlerde Fading Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı A. N.

Turkish Physical Society, 27th International Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.158

2014

2014

Karaman ili toprak numunelerinin bazı termolüminesans özelliklerinin incelenmesi

Uzun E., Yıldız Yarar Y.

LUMİDOZ8, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.80

2014

2014

VMAT Tekniği Kullanılan Kranio-spinal Işınlamalarda AXB Algoritmasıyla Hesaplanan Doz Dağılımının TLD ile Dozimetrik Kontrolü

Yıldız Yarar Y. , Göksel E. O. , Bilge H.

LUMIDOZ 8 International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.79

2014

2014

YTÜ Lisans Öğrencilerinde Radyasyondan Korunma Farkındalığı Araştırması

Kara Ö. E. , Yıldız Yarar Y.

Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi. Bodrum, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.1

2014

2014

Kraniospinal ışınlamalarda üç farklı tekniğin dozimetrik doğruluğunun TLD kullanılarak araştırılması

Yıldız Yarar Y. , Göksel E. O. , Bilge H.

Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi. Bodrum, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.100

2014

2014

Kraniospinal Işınlamalarda VMAT Tekniğinin Dozimetrik Olarak Doğrulanması

Göksel E. O. , Yıldız Yarar Y. , Bilge H.

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2014, 23-27 Nisan 2014, Antalya., Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, cilt.29, ss.100-101

2014

2014

Kraniospinal Işınlamalarda VMAT, IMRT ve FİNF Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması

Göksel E. O. , Yıldız Yarar Y. , Bilge H.

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, cilt.29, ss.97-98

2013

2013

Doz Hızı Ve Radyasyon Cinsinin Bazı Ticari Tl Kristalleri Üzerine Etkisi.

Uzun E., Öztürk E., Yıldız Yarar Y.

LÜMİDOZ 7. Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, Isparta, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2013, ss.22

2013

2013

Radyasyondan Korunma Farkındalığına Dair Bir Anket Çalışması

Kara Ö. E. , Yıldız Yarar Y.

LumiDoz7, 7. Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, Isparta, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2013, ss.48

2013

2013

A Survey On The Awareness Of The Radiation Protection In Medical Sector In İstanbul, Turkey

Yıldız Yarar Y. , Kara Ö. E.

ETRAP 2013, 5th International Conference on Education and Training in Radiological Protection, Vienna, Avusturya, 12 - 15 Mart 2013, ss.395-406

2012

2012

X-Işınları Kullanılan Tıbbi Görüntülemeler için Toplam Etkin Dozların Belirlenmesi

Kara Ö. E. , Yıldız Yarar Y.

Türk Fizik Derneği, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.491

2011

2011

Seydişehir Alüminasında Gözlemlenen Fading Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı A. N.

LUMİDOZ V, Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, Mersin, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2011, ss.14

2010

2010

Tekirdağ İline ait Doğal Radyoaktivite Değerleri

Yıldız Yarar Y. , Kam E.

Tekirdağ ili Değerleri Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2010, ss.100

2010

2010

Initial Rise Yöntemi ile Termolüminesans Tuzak Parametrelerinin Hesaplanması

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı A. N.

Turkish Physical Society, 27th International Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.157

2010

2010

Seydişehir Alüminasının Termolüminesans Tuzak Enerji Seviyelerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı A. N.

Turkish Physical Society, 27th International Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.563

2010

2010

Termolüminesans Dedektörlerde Fading Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması,

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı A. N.

TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi , Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.158

2010

2010

Initial Rise Yönteminin Matematiksel Olarak İncelenmesi

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı A. N.

Turkish Physical Society, 27th International Physics Congress, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.564

2009

2009

Toz Formundaki Seydişehir Alüminası ile Radyasyon Doz Tayini

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı A. N. , Yaşar D., Türer A.

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009, ss.264-271

2008

2008

Some Thermoluminescence Properties of Seydişehir Alumina

Uzun E., Yıldız Yarar Y. , Yazıcı N.

LUMİDOZ 2, 21-23 Ağustos 2008, Manisa, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2008, ss.26

2006

2006

Alumina as a Thermoluminescent Material

Uzun E. , Yıldız Yarar Y.

The 6th General International Conference of the Balkan Physical Union (BPU–6) , Beyazıt Campus of Istanbul University , İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, cilt.899, ss.805

2006

2006

Nükleer Tıp Alanında Çalışan Personelin Uygulamalarda Maruz Kaldığı Radyasyonun Biyolojik Dozimetri ile Belirlenmesi

Kaya E., Yıldız Yarar Y. , Bakan N., Dörter G., Dalcı D., Narin Y.

7 th International Congress of Nuclear Oncology and the 18 th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya., Antalya, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2006, ss.100

2005

2005

Kastamonu ili Ev-içi ve Ev-dışı Gama Işını Doz Hızlarının Belirlenmesi”,

Kam E., Yıldız Yarar Y.

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005 - 16 Eylül 2015, ss.200

2005

2005

Nükleer Reaktörlerde Taşıyıcısız Radyoizotop Üretimi

Özkan A. , Yıldız Yarar Y. , Akgün A.

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2005, ss.100-102

2005

2005

Development of a Cs-137/Ba137m Radioisotop Generators

Özkan A., Büyükkaya F., Yıldız Yarar Y. , Akgün A.

World Year of Physics 2005, Turkish Physical Society, 23rd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2005, ss.82-86

2004

2004

Environmental radioactivity concentrations of Tekirdag

Yarar Y. , Kam E.

6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, Osaka, Japonya, 6 - 10 Eylül 2004, cilt.1276, ss.387-389 identifier identifier

2004

2004

A radon survey in some regions of Turkey

Yarar Y. , Günaydı T., Kam E.

6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, Osaka, Japonya, 6 - 10 Eylül 2004, cilt.1276, ss.385-386 identifier identifier

2004

2004

Indoor Radon Surveys in the Some Regions of Turkey

Yıldız Yarar Y. , Kam E.

The Third Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application.Tashkent, Uzbekistan., Toskent, Özbekistan, 5 - 08 Ekim 2004, ss.171

2004

2004

Environmental Natural Radioactivity Concentrations of Tekirdağ

Kam E., Yıldız Yarar Y.

The Third Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application, Toskent, Özbekistan, 5 - 08 Ekim 2004, ss.170

2004

2004

Indoor Radon Surveys in the Some Regions of Turkey

Yıldız Yarar Y. , Kam E.

The Third Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application. //////hkent, p.171. , Toskent, Özbekistan, 5 - 08 Ekim 2004, ss.171

2004

2004

Tekirdağ ili ve Çevresinin Doğal Radyasyon Seviyelerinin Belirlenmesi

Kam E., Yıldız Yarar Y. , Karahan G., Çelebi N., Özüağ C.

Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.144

2004

2004

Tekirdağ ili Gama Işınlama Dozlarının ve Ev-İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Kam E. , Yıldız Yarar Y. , Çelebi N., Karahan G., Özüağ C.

Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.143

2004

2004

Radyoizotop Üretimi ve Uygulamaları

Özkan A. , Yıldız Yarar Y.

Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.381

2004

2004

İzmir-Dikili Jeotermal Alanının Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Günaydı T., Yıldız Yarar Y. , Çelebi N.

Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.371

2004

2004

Nükleer Tıp Alanında Kullanılan Tanı Teknikleri ve Doz Etkilerinin Araştırılması

Kaya E., Yıldız Yarar Y.

Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.375

2004

2004

Investigation of the Biological Dose Caused By Radioactive Materials Which Are Used For Medical Diagnosis By Means Of Micronucleus Analysis Method.

Yıldız Yarar Y. , Bakkaloğlu A., Dalcı D., Dörter G., Güçlü İ.

10th International Conference on Radiation Shielding and 13th Topical Meeting on Radiation Protection and Shielding, ICRS-10 and RPS 2004, Funchal, Portekiz, 9 - 14 Mayıs 2004, ss.203

2004

2004

Determination of The Environmental Radioactivity Concentrations of Tekirdağ in Turkey

Yıldız Yarar Y. , Kam E. , Karahan G., Çelebi N., Özüağ C.

10th International Conference on Radiation Shielding and 13th Topical Meeting on Radiation Protection and Shielding, ICRS-10 and RPS 2004, Funchal, Madeira Island (Portuqal)., Funchal, Portekiz, 9 - 14 Mayıs 2004, ss.178

2004

2004

Determination of Radon Concentrations of Dikili Geothermal Area In Western Turkey

Yıldız Yarar Y. , Günaydı T., Çelebi N.

10th International Conference on Radiation Shielding and 13th Topical Meeting on Radiation Protection and Shielding, ICRS-10 , Funchal, Portekiz, 9 - 14 Mayıs 2004, ss.177

2003

2003

Characterization Of Alumina Ceramics and Investigation of The Property Changes after Neutron Irradiation

Yıldız Yarar Y. , Uzun E.

11th International Conference on Fusion Reactor Materials (ICFRM-11), Kyoto, Japonya, 7 - 12 Aralık 2003, ss.286

2003

2003

14 MeV Enerjili Nötronların Alumina Seramiklerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması,

Uzun E., Yıldız Yarar Y.

nbtk2003, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.78

2001

2001

Investigation of The Neutron Radiation Effect On The Characteristics Of Alumina Ceramics.

Yıldız Yarar Y. , Uzun E.

First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Muğla, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2001, ss.222

2001

2001

Characterisation of Alumina Ceramics

Uzun E., Yıldız Yarar Y.

First HellenicTurkish International Physics Conference, Muğla, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2001, ss.221

1998

1998

Radyoaktif Aerosoller ve Konsantrasyon Ölçme Teknikleri

Yıldız Yarar Y.

TFD–17, Türk Fizik Derneği, 17. Fizik Kongresi, Alanya., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 1998, ss.371

1997

1997

Tribological Investigation of Some materials

Yıldız Yarar Y.

BPU-3, 3rd General Conference of The Balkan Physics Union, Cluj, Romanya, 2 - 05 Eylül 1997, ss.468

1996

1996

Kolemanitli Betonların Aktiflenme Özellikleri

Yıldız Yarar Y.

TFD–16, Türk Fizik Derneği, 16. Fizik Kongresi, Ayvalık, Balıkesir, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 1996, ss.277

1995

1995

Activation Characteristics of Concrete Shields Containing Colemanite

Yıldız Yarar Y.

Seventh International Conference on Fusion Reactor Materials, ICFRM-7, Obninsk, Rusya, 25 - 29 Eylül 1995, ss.275

1993

1993

Nükleer Reaktörlerde Kullanılan Çeşitli Beton Zırhların Zırhlama Etkilerinin İncelenmesi

Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

Türk Fizik Derneği, TFD, 14. Ulusal Fizik Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Ekim 1993, ss.146

1993

1993

Biyolojik Zırhlarda Nötron Aktivasyonunun İncelenmesi

Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

Türk Fizik Derneği, TFD, 14. Ulusal Fizik Kongresi , Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Ekim 1993, ss.197

1993

1993

Biyolojik Zırhlarda Nötron Aktivasyonunun İncelenmesi

Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

Türk Fizik Derneği, TFD, 14. Ulusal Fizik Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Ekim 1993, ss.197

1993

1993

Investigation of Neutron Shielding Efficiency and Radioactivity of Concrete Shields Containing Colemanite

Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

Sixth International Conference on Fusion Reactor Materials, ICFRM-6 , Stresa, Lago Maggiore, Milan, İtalya, 27 Eylül - 01 Ekim 1993, ss.107

1993

1993

Güç Reaktörü Biyolojik Zırhlarında Kolemanit Katkısının Etkileri 15–17 Eylül 1993, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 Eylül 1993 - 17 Eylül 2015, ss.1

1989

1989

Türkiye’deki Bor minerallerinin Nötron Zırhlamasında Kullanımı

Erel Ş., Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1989, ss.355-359

1989

1989

Kolemanitin Nötron Yutma Etkinliğinin Araştırılması

Yıldız Yarar Y. , Erel Ş., Bayülken A.

III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1989, cilt.1, ss.381-386

1988

1988

Nötron Zırhlamasında Kolemanitin Etkinliği

Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

TFD–10, Türk Fizik Derneği 10.Ulusal Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi,Fen Fakültesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 1988, ss.53

1988

1988

Kolemanitli Betonların Mukavemet Analizi

Yıldız Yarar Y. , Bayülken A.

TFD–10, Türk Fizik Derneği, 10.Ulusal Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 1988, ss.53

1988

1988

Hidroklorik Asit Ekstraksiyonu ile Yüksek Radyasyonlu Çaydaki Radyasyon Aktivitesinin Giderilmesi Üzerinde Asit Derişiminin Etkisi

Gökmen S., Sel A., Yıldız Yarar Y.

Ülkemizin Kalkınmasında Sanayinin Rolü Sempozyumu,Yıldız Teknik Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Haziran 1988, ss.92-96

Kitap & Kitap Bölümleri

2001

2001

Hızlandırıcılar

Yıldız Yarar Y.

Nükleer Fizik 1.Cilt, , Başar ŞARER, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.559-593, 2001

2001

2001

Hızlandırıcılar

Yıldız Yarar Y.

Nükleer Fizik 2.Cilt, Başar ŞARER, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.559-593, 2001

2001

2001

Problem Çözümleri

Yıldız Yarar Y.

Nükleer Fizik, Problem Çözümleri, Başar ŞARER, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-150, 2001


Davetli Konuşmalar

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Gündelik Radyasyon

Konferans

Yıldız Teknik Üniversitesi-Türkiye

Haziran 2011

Haziran 2011

Radyasyon, Biyolojik Etkileri ve Korunumu

Seminer

İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Temiz Enerji

Konferans

1884 Vakfı-Türkiye

Mart 2008

Mart 2008

Kadın ve Yönetim

Konferans

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Nükleer Enerji

Konferans

Yıldız Teknik Üniversitesi-Türkiye

Duyurular & Dokümanlar

SORULAR ( Vektörler ve Boyut Analizi)
Ders Notu
22.10.2020

SORULAR ( Vektörler ve Boyut Analizi)

SORULAR ( Vektörler ve Boyut Analiz....docx Creative Commons License

UYGULAMA 2- SORULAR (Bir Boyutta Hareket)
Ders Notu
22.10.2020

UYGULAMA 2- SORULAR (Bir Boyutta Hareket)

UYGULAMA 2- SORULAR (Bir Boyutta Ha....JPG Creative Commons License

UYGULAMA 2- Yanıtlar.
Ders Notu
22.10.2020

UYGULAMA 2- Yanıtlar.

UYGULAMA 2- Yanıtlar.pdf Creative Commons License

4. BÖLÜM- ÖRNEK No 4-6-7-9
Ders Notu
22.10.2020

4. BÖLÜM- ÖRNEK No 4-6-7-9

4. BÖLÜM- ÖRNEK No 4-6-7-9.pdf Creative Commons License