DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK SİSTEMLERİN İNCELENMESİ VE KOMPLEKSİTE BİLİMİ


TATLIPINAR H.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü "Kompleksite Bilimi ve İktisat" Çalıştayı 1 ., 29 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text