D-Pİ-D Schiff Bazı Ligandlarının Antioksidatif Özellikleri


Erden İ. , ALTAŞ N. , Peksel A.

24. Ulusal Kimya Kongresi, 01 July 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text