Atık Biyokütle Pelletlerinin Termogravimetrik Analizi ve Yanma Kinetiği


Kantürk Figen A., İsmail O., Pişkin S.

DEU Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.18, pp.350-361, 2016 (Peer-Reviewed Journal)