Eğitimde Niteliğin Sistem Yaklaşımı ve Eleştirel Eğitim Anlayışı Açısından Tanımlanması Üzerine Bir Tartışma


Creative Commons License

Ömür Y. E.

YILDIZ JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.1, no.1, pp.1-15, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: YILDIZ JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to discuss the concept of quality in education. In educational literature, there are a lot of discussions on what is quality education. These discussions have been going on for years, and to be able to find an answer to this question, the concept of quality needs to be clarified. First of all, quality is a highly relative concept. In other words, its definition depends on who defines it and in which context it is defined. As a result, definition of quality with regard to education is also highly relative. In educational literature, quality of education is mostly judged based on quantitative indicators such as school numbers, student and teacher number, student and teacher ratios. Such jugdgements of quality in education are in fact based on conceptual framework of system understanding. However such a conceptualisation analyzes educational system with quantitative indicators leaving alone qualitative ones. On the other hand, critical education approach, which is mostly based on works of Paulo Freire, defines quality in education based on totally different arguments. While quantitative indicators are very important for system approach, arguements of critical education stems from emancipation, dialogue, and criticism of opression relations. As a result, this study seeks to discuss how definition of quality in education changes depending on systems and critical education perspectives

Bu çalışmanın amacı, eğitimde kalite kavramını tartışmaktır. Eğitim literatüründe, nitelikli eğitim nedir konusunda birçok tartışma vardır. Bu tartışmalar uzun yıllardır sürmekle birlikte bu sorunun cevabını bulmak için kalite kavramının netleştirilmesi gerekmektedir. Her şeyden önce, kalite, oldukça göreceli bir kavramdır. Başka bir deyişle, tanımı kimin yaptığı ve hangi bağlamda yapıldığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla, eğitimle ilgili kalitenin tanımlanması da oldukça göreceli bir özellik taşımaktadır. Eğitim literatüründe, eğitim kalitesi çoğunlukla okul sayıları, öğrenci ve öğretmen sayısı, öğrenci ve öğretmen oranları gibi niceliksel göstergelere dayanarak değerlendirilir. Eğitimdeki bu gibi nitelik tanımlamaları, aslında sistem anlayışının kavramsal çerçevesine dayanıyor. Böyle bir kavramsallaştırma, eğitim ile ilgili analizlerini sadece niceliksel göstergelere dayandırarak nitel olduğu için ölçülemeyen göstergeleri analizinin dışında bırakır. Öte yandan, çoğunlukla Paulo Freire'nin eserlerine dayanan eleştirel eğitim yaklaşımı, eğitimdeki kaliteyi tamamen farklı argümanlar temelinde tanımlar. Nicel göstergeler sistem yaklaşımı için çok önemli olmakla birlikte, eleştirel eğitim tartışmaları özgürleşim, diyalog ve ezme/ezilme ilişkilerini eleştiren etkenlerden hareket etmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma eğitimdeki kalite tanımlamasının sistem yaklaşımı ve eleştirel eğitim perspektiflerine göre nasıl değiştiğine ilişkin bir tartışma yürütmeyi amaçlamaktadır.