Necip Fazıl'ın Çilesi, Şiiri ve Poetikası Arasındaki İlişki Üzerine


Creative Commons License

Taşdelen V.

Hece, no.97, pp.214-222, 2005 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Hece
  • Page Numbers: pp.214-222

Abstract

    Bu yazıda, Çile’nin poetika ve şiir bütünlüğünden hareketle ve yine bu bütünlükle sınırlı kalarak, Necip Fazıl’ın çilesi, şiiri ve poetikası arasındaki ilişki ele alınacaktır. Bunun için öncelikle “çile” ve “poetika” gibi kavramlar üzerinde durulacak, sonra da bu iki öğenin Necip Fazıl şiirinde nasıl karşılık bulduğu sorusuna cevap aranacaktır. Ayrıca, fikir - his, sanat için sanat - toplum için sanat, öznel çile (birey adına) - nesnel çile (toplum adına), ben – toplum gibi kutuplar arasında gidip gelen bu şiirin dokusunda ortaya çıkan kimi sorunlara da değinilecektir.